The Spirit of the Game.

... čestnost, bezúhonnost, zdvořilost. Tři slova které charakterizují GOLF.

Program: Udělat golf dostupnější.

Volby ČGF 2021 | Juraj Werner – kandidát na prezidenta.

Publikováno na serveru www.golf.cz | listopad 2020

Golf mě před více než čtvrtstoletím okouzlil okamžitě. Proč? To nemusím golfistům vysvětlovat. Nebavila mě pouze hra samotná, ale i sociální fenomén a atmosféra této hry. Začal jsem tedy pro golf pracovat a vnímat ho z různých úhlů pohledu. Byl jsem jedním z prvních pořadatelů golfových turnajů u nás. První jsem uspořádal „komerční turnaj v pracovní den“ Obava, jestli hráči dorazí, když mají být v práci je dnes naprosto komická. Nicméně „devadesátky“ měli svá specifika, že. Tři roky jsem byl ředitelem na brněnské Kaskádě, kde jsem leta členem správní rady klubu a současně jeho prezidentem. Dva roky jsem vedl Kravaře. Dvě volební období jsem členem výboru ČGF. Momentálně v roli viceprezidenta. Chybí mi tedy pouze pohled špičkového hráče a rozhodčího. Na tyto dvě pozice nemám ani schopnosti, ani ambice. 

Mám však ambici rozvíjet český golf. Dělám to a chtěl bych v tom pokračovat. Nedovedu si představit, že práci a projekty, které jsme poslední roky ve federaci udělali hodíme do koše. Až na pár drobných připomínek byla naše práce hodnocena vesměs kladně. Někdo ze současného výboru by logicky měl kandidovat.  Nepokusit se o to, znamená popřít výsledky dosavadní práce. Někdo by v ní měl pokračovat.

Nejdřív si řekněme, co trápí český golf. Slyším různé výtky, nemáme hráče, muže, na Evropské túře a také, že golfistů ubývá. To první je objektivní fakt, ale možná to nebude dlouho trvat a uvidíme na túře hráče který si účast vybojoval. Možná to bude dříve, než budou například hokejisté Velké Británie ve čtvrtfinále Mistrovství světa. Tento příklad jsem si nevybral náhodou. Tak jako naši kluci umí od dětství bruslit, tak ostrované umí švihat holí. Prostě mají na golfisty zaděláno už v mládí. Tento hendikep se snažíme projektem Se školou na golf vyrovnat a platformou Bav se golfem u dospělých dohnat.

Druhá výtka. Golfisté nepřibývají. No, jak se to vezme. Každý rok se nám členská základna registrovaných golfistů mírně sníží. O pár set, ne tisíce. Letos se to ukazuje na vyrovnanou bilanci, oficiální statistiky letos ještě nevyšly. Už teď však evidujeme skoro 4 tisíce nových registrací, z toho 3 tisíce dospělých. To není špatný výsledek. Chápu, že někteří umřeli, ale na místě je také otázka proč skoro 3.000 golfistů opustilo své kluby? Kde jsou? Hrají? Nezajímá je hra na jednom hřišti a opustili svůj klub? Nezajímá je hendikep? Celou dobu se férově bavíme o unikátních jménech a ne o zdvojených členstvích, neboť by někdo mohl argumentovat snížením počtu dvojitých členství. Takže golfistů přibývá, ale nezvyšuje se registrovaná členská základna. To je rozdíl.

Řešení těchto dvou problémů je mým cílem. Jak to chci dělat rád na konferenci vysvětlím. Teď řeknu pár bodů, o které se chci opírat a vysvětlit souvislosti.

Zvyšování členské základny:

ČGF je především sportovní svaz. Slovo rekreační se ve stanovách objevuje pouze jednou. Jsem však přesvědčen, že pokud je členská základna malá, je podstatně obtížnější talent najít a vychovat z něj špičkového hráče. Dětí musí být více. Dospělých ovšem také, neboť ti golf svou spotřebou živí. Federace tedy musí vytvářet podmínky pro zvyšování počtu golfistů. Samotný nábor je však v rukou hřišť a klubů. Co bych chtěl změnit a zlepšit?

 • Se školou na golf. Projekt dále rozvíjet. To je bezesporu. Víte že prostřednictvím tohoto projektu si více než 13.000 dětí ročně vyzkouší švih golfovou holí a putt do jamky? Uvědomuje si někdo, že za 20 let tyto děti přijdou do klubů a golf pro ně nebude totální neznámá? Že v 35letech se budou učit pohyb který do té doby nikdy nedělali? To je předse fantastické. Pracujeme pro budoucnost.
 • Bav se golfem. Platforma, kterou se nám bohužel nepodařilo nastartovat tak, jak jsme si přáli. Byl jsem a jsem propagátorem myšlenky, že federace musí s majiteli spolupracovat. Trvalo mi 4 roky tuto myšlenku na výboru prosadit. Projekt Bav se golfem měl být testem chuti spolupráce majitelů a jejich manažerů. Všichni se ale učíme a věřím, že právě tento projekt spolupráce společně vylepšíme.
 • Osvěta, nebo moderně Public Relations – obraz golfu k nehrající veřejnosti. Tady nás čeká nekonečná práce, jak s médii, tak povědomím obyvatel. Golf si zaslouží důstojné místo v povědomí české veřejnosti. Věřím, že podstatně větší množství mediálního prostoru, který už teď produkujeme golfisté pozitivně zaregistrovali..
 • Osvěta, směrem k začátečníkům, vysvětlovat jim, že golf je skvělá hra a zábava a že hendikep není cíl, ale prostředek ke srovnávání výsledků. Nestrašit je výdaji a povinnostmi, ale nejdříve je nadchnout hrou samotnou.
 • Odbourat mýtus Zelené karty, což je velice náročný úkol. Bohužel, minimálně v jedné třetině hřišť a klubů se praktikuje. Prokazatelně brzdí příliv začátečníků.
 • Čestnost, bezúhonnost a zdvořilost jsou ty podstatné vlastnosti, které jsou atributem výjimečnosti golfu a golfisty. Není to oblečení, auta, jídelníček ale ani hendikep, jak si někdo představuje.
 • Těsnější spolupráce s PGA, zejména v metodice učení golfu.

Říkáte si, že zatím nic nového. Ano, český golf už nastartoval mnoho projektů a ne všechny byli špatné, ale jednu věc jsme zatím nevyzkoušeli. Být kontinuální a trpěliví. Golf je hra, která jde proti duchu současné doby. Dnes chtějí lidé zábavu, pokud možno teď hned a lehce. Golf není snadné se rychle naučit, hra vyžaduje čas a je dražší než procházka lesem. Kdo vytrvá, nelituje. Toto vysvětluji a chci na tom pracovat dále. Golf by se měl stát běžnou zábavou pro každého koho láká a zajímá. Na tomto místě nemá smysl vysvětlovat proč je to skvělá zábava na celý život. Bohužel naše společnost se k němu obrátila zády. To chci měnit. 

Co potřebujme pro to, abychom dostali více začátečníků na hřiště? Své snažení bych chtěl směřovat tímto směrem:

 • Nestrašme je výdaji, dress codem, povinnými zkouškami, hendikepem, soutěžením 
 • Zaujmeme je.
 • Vychovejme golfové učitele, kteří začátečníky nadchnou, vybaví jednoduchým švihem, který jim umožní objevovat krásy golfu na hřišti, ne drilovat na driving range
 • Važme si golfem políbené a poučené recepční, která neprodávají pouze green fee a „balíčky“, ale začátečníkům i kvalifikovaně a mile poradí. Potřebujeme jich však více.
 • Vychovejme startéry, který zejména začátečníky upozorní na pravidla pohybu a zvláštnosti na hřišti a marshally, který mají autoritu a pohyb a pořádek na hřišti budou spravedlivě vyžadovat. Buďme k nim přísní, ale vlídní.

Sportovní golfu:

 • Plně podporuji angažmá zahraničního trenéra s bohatými zkušenostmi.
 • Chci využívat zkušenosti z úspěšných akademií a škol ve světě a aplikovat je u nás.
 • Lákat české hráče, absolventy těchto akademii, aby své zkušenosti uplatnili u nás.
 • Podporuji Open golf, společné turnaje profesionálů a těch nejlepších amatérů.
 • Více se věnovat mladým talentům v regionech, hledat je už v ranním věku.

Co bych chtěl dělat dále?

 • Jasně stanovit za co členové klubu platí příspěvky České golfové federaci. Ve spolupráci s kluby se zamyslet nad jinou strukturou, případně výběrem.
 • Je třeba shánět peníze i ze soukromého sektoru. Dotace jsou skvělé, ale být závislý na blahovůli vlády, je nebezpečné. 

Vztahy ke třetím stranám:

 • Federace je nezávislá instituce. Sportovní svaz. Kromě toho aktivně pomáhá rozvoji golfu. Tvoří sjednocující prvek subjektů zabývajících se golfem. Slova „nezávislý“ a „sjednocující“ jsou zárukou spravedlivého a správného směrování golfu, neboť právě to je její jediný cíl. Je pojítkem k mezinárodním golfovým institucím.
 • Vztah k majitelům hřišť. S majiteli hřišť máme mnoho styčných bodů. Především si musíme uvědomit, že kluby a hřiště bez sebe nemohou existovat. Jsou jedno tělo. Je však systémově dobré, že jsou oddělené. Kluby na domácím hřišti vytváří společenskou a sportovní nadstavbu, o které by komerčně orientovaný golfový resort v podstatě nemusel mít zájem. O to více si vážím majitele, kteří to dělají. Bav se golfem je můj velký pokus o nastartování nového, aktivního, druhu spolupráce federace a majitelů. 
 • PGA. Už jsem zmiňoval. Je třeba těsnější spojení a spolupráci. Jsou nedělitelnou součástí golfu. Potřebujeme učit začátečníky jednoduché základy, aby mohli na hřiště. To na jedné straně a na druhé chceme vychovat hráče minimálně evropského formátu. Mnohdy se o to pokouší ten samý člověk. Takto to nefunguje. Nelíbí se mi ani monopol vydávání už zmiňovaných Zelených karet.  
 • Určitě je třeba zlepšit diplomacii směrem ke státu, úřadům. Více hlídat připravované zákony. Není to samospasitelné, ale štěstí přeje připraveným.

Pokud by někdo měl chuť ověřit si kontinuitu mých myšlenek a názorů, tak na stránkách www.golfspirit.cznajde mé články z různých golfových médií.

Udržet hráče? Někdy nižší než získat,

Z redakce Golfových novin jsem dostal dotaz, jaký byl efekt letošní spolupráce ČGF se seznam.cz?
. A kolik tato, na jaře tak zmiňovaná, kampaň přivedla nových golfistů? Článek vyšel v prosinci 2021 a zde je jeho původní verze. 

Přiznám se, že mě dikce těchto dotazů zaskočila a v první vteřině jsem nevěděl, jak stručně odpovědět. Je skvělé, že tak mohu udělat teď a redakci za to tímto děkuji.

Oživme si proces získávání nového hráče a objektivní roli ČGF v něm. Vidím to takto. Potenciální začátečník musí dostat pozitivní počáteční impuls. Může mu ho dát kamarád golfista, nebo se může o golfu dovědět, dočíst, doslechnout něco zajímavého, povzbudivého, inspirativního. Ve federaci to děláme například prostřednictvím webových stránek či platformou Bav se golfem. Jsme aktivní na sociálních sítích a prorážíme i do ostatních médií. Jednou ročně uděláme větší kampaň. Určitě jste zaznamenali přílohu časopisu TÝDEN, iDNES či letošní už zmíněnou kampaň Jak sportovat s celou rodinou na www.seznam.cz. To vše federace dělá a vítá každou podpůrnou aktivitu z klubů a hřišť, která by mediální prostor pomohla zaplnit. 

Tím vytváříme prvotní impuls. Proces získání golfisty však zdaleka není u konce, pokračuje dále cestou nelehkou. Zájemce zjišťuje další informace. Prochází trychtýřem získávání informací a rozhodování. Kouká se na stránky hřišť, nebo Bav se golfem, telefonuje na recepci. Navštíví hřiště a srovnává nabídky pro začátečníky, pak se potká s trenérem, nebo s jinými golfisty, nasává další informace, atmosféru v klubovně až se dostane k úvaze stát se členem klubu. Mezitím zjistí, že mu to nejde tak, jak by si představoval, že to pár peněz stojí a taky je to časově náročná zábava. Na začátečníka, který nemá kamaráda golfistu číhá množství úskalí a zrádných míst. Stát se golfistou není prostě jednoduché. Co tím chci říct? Jak jste si ve výčtu postupného procesu všimli, federace může dělat maximálně činnosti obsažené v první části, tzn. osvětu, public relations, goodwill, prostě golf v médiích všemožně popularizovat. Všechno ostatní se děje v klubu, na recepci, na hřišti, či driving range. 

Jaký byl tedy efekt spolupráce se seznam.cz? V prvních měsících kampaně Sportuje celá rodina jsme díky této kampani získali internetové publikum 55.000 lidí, kteří se začali zajímat o golf tím, že toto slovo zadávali do vyhledávačů a navštěvovali stránky Bav se golfem. Připomeňme, že kampaň byla cílená na negolfisty, tudíž lidi, kteří slovo golf do té doby nehledali. Je to velice solidní výsledek. Kolik nových golfistů se z nich stalo? To nevíme a ani to teď není tak důležité. Důležité je, že jsme vzbudili zájem a podpořili dobré jméno golfu. Prostě jsme zájemce poslali na hřiště a do klubů, kde proces pokračoval.

V této souvislosti je třeba zmínit statistky, které jsem prezentoval na Podzimní konferenci ČGF. 

 • Letos máme 3.993 nových hráčů (prvočlenů, kteří nikdy nebyli na serveru ČGF). Z toho je 2.764 dospělých. Pro zajímavost je to 7,7 % všech členů ČGF!
 • Máme ale i špatnou zprávu. Letos odešlo 6.292 hráčů.
 • Dobrá zpráva je, že se nám oproti roku 2020 vrátilo (obnovilo členství) 2.073 hráčů

Poslední statistiky ukazují, že počet registrovaných členů ČGF bude roce 2021 prakticky stejný, nebo spíše o něco vyšší než v roce 2020. 

Pokud jsme tedy dokázali, myslím tím kluby, hřiště, federace, společně získat skoro 4.000 nových golfistů, tak bychom měli být rádi a ne se chmuřit. Abychom si uvědomili rozměr tohoto snažení, tak vězte, že od roku 2013 máme 38.354 prvočlenů z toho 28.874 dospělých. Golfisty získávat umíme. Jde to pomalu, ale jistě.

Chce se mi napsat, že golfistů tedy neubývá. Bohužel ubývá. K zamyšlení stojí totiž fakt, že od roku 2011 server eviduje 104.612 unikátních jmen. Ano, tolik je u nás lidí, kteří se golfu věnovali alespoň tak, že vstoupili do nějakého klubu a prokázali nějakou elementární dovednost. Když konstatujeme, že ve federaci evidujeme cca 52.000 golfistů, tak nám přesná půlka utekla. Souhlasím, někteří umřeli nebo nemohou ze zdravotních důvodů hrát. Pak je tam spousta dětí, kteří zákonitě mění preference, golf však hrát umí a mi věříme, že se k němu v dospělosti vrátí. To je velký vklad do budoucna. Velkou zásluhu na tom má projekt Se školou na golf. Kteří golfisté nám tedy odchází? Udělal jsem si v našem klubu statistiku. Sledoval jsem období posledních 5 let. Juniorů odešlo 60%. To jsme předpokládali. Dospělých nám odešlo 32% a pouze 8% seniorů v důchodovém věku. Těch dospělých je velká škoda. Přináší do golfu podstatné peníze.

Objektivně, náš problém není hráče získávat, ale udržet. Proč odchází je otázka na podrobnou analýzu v každém klubu. Je to téma, na kterém se vyplatí pracovat. Získat nového golfistu je rozhodně náročnější než ho udržet.

2021@Juraj Werner

GOLF DIGEST

7 otázek kandidátům na prezidenta ČGF

Dnes už všichni ví, jak volba dopadla. Prezidentem se stal pan janda. Pavel Vidura těsně prohrál. Já prohrál s velkým rozdílem.Nisméně pro volbu vice prezidenta jsem dostal nejvíce hlasů. Děkuji volitelům. Věřím, ŻE vize prezidenta a moje vize půjdou skloubit.

Proč se domníváte, že právě Vy jste vhodným kandidátem na prezidenta ČGF?

Nefantazíruji. Držím se tradic a toho, co je vyzkoušené, ale nebojím se zlepšování, chcete-li inovací. Golf je hra, která má dlouhou tradici, je konzervativní v tom nejlepším smyslu slova. Není to folklór. Na rozdíl od mnohých starých písniček nevyčpěl. Stále má čím překvapit, ale léty prověřené základní postupy jeho organizace, ty, které fungují venku, je dobré ponechat. 

Jsem zastáncem cesty vpřed, aniž by se něco mělo bourat. Revoluce se hodí, když je něco špatně. Český golf na tom není tak špatně. Máme ho správně zorganizovaný, podle standardů vyspělých zemí, kde má golf dlouhou tradici. Je zde federace jako organizátor sportovního golfu na všech úrovních, dále asociace sdružující profesionální golfisty, jak hrající, ale zejména ty učící, majitelé hřišť mají také zájmovou organizaci, pak greenkeepeři a další. Jsou to nezávislé instituce. Vtip je v tom, že se mají potkávat a jednat spolu ve prospěch společného zájmu, a ne jedna druhou ovládat. Centralizace a monopolizace je cesta do pekla, kterou jsme v různých podobách už zažili. V letošní volbě vedení ČGF čelíme této hrozbě.

Že je co zlepšovat? Ale samozřejmě. Toho já se nebojím. Viděl jsem hodně golfových vizionářů a chyby, které nadělali. Prodělečné evropské túry v dobách, kdy jsme měli pár golfistů. Na úroveň golfu, kterou hrajeme, vznikla neadekvátně těžká hřiště. Vysoké vstupní poplatky do klubů. Nějakým způsobem jsme golf zavlekli do osidel handicapu a vytvořili dojem, že turnaj je to, proč golf hrajeme. Tyto chyby se postupně napravují, dostáváme golf do normálu. Nekažme to. Pokud mluvím o kontinuitě, ke které se hlásím, tak tím myslím trpělivost, dlouhodobou práci, inovaci a ne konzervaci toho, co se nám možná nepovedlo.

Jeden z kandidátů, Petr Dědek, z volby nakonec odstoupil. Jak vnímáte jeho krok a co to podle vás znamená pro volbu samotnou?   

Je to škoda. Petr je představitelem určitého, řekněme sportovně businessového myšlenkového směru. Poskytl před volbami příležitost k přemýšlení o tom, jestli tohle není náhodou správná cesta. Považoval jsem letošní kampaň za brainstorming o budoucnosti českého golfu a Petr do toho myšlenkového procesu zapadal. Doufám, že to nenaznačuje jeho ústup z dosavadních golfových aktivit.

Jmenujte prosím velmi stručně jeden až tři klíčové body, témata, které jsou součástí Vašeho programu – tedy o co se snažíte, co chcete změnit?

Rozvoj golfu a s tím spojené zvýšení počtu golfistů. To je moje hlavní téma. Není to můj business plán. Dělám to z přesvědčení, neboť golf je skvělý. Mám teorii, že na chování člověka má vliv i sport, který dělá, zejména jeho pravidla. Golf se hraje bez přítomnosti rozhodčího a ve většině případů to funguje. Čím více bude na světě golfistů, kteří tento modus operandi uplatní i v práci a civilním životě, tím bude lépe.

Nicméně: je škoda, že začít hrát golf je u nás zbytečně komplikované a taky drahé. V době překotného boomu jsme zavedli zkoušky, které tehdy měly smysl. Na eventových turnajích byla třetina hráčů s hendikepem mezi 40-54. Teď jsou tam na kanon startu 2-3. S tím si hráči lehce poradí. Není třeba lidi zkoušet.

Zavlekli jsme golf do osidel sportovního šílenství honby za handicapem. Noví hráči to nechápou a bojí se závazku soutěžního golfu. To v jiných sportech není. Podívejme se na tenis. Hrajeme na body, ale pro zábavu. Občas, jednou až dvakrát ročně přijmeme pozvání na turnaj. Tenis je vzorem, kterým se musíme ubírat. Ví to celý svět a dělá to. Že se to někomu nelíbí? To chápu. Ale pokud budeme mít víc hřišť z kategorie mistrovských, luxusních, jedinečných – přesněji pyšnícími se těmito přívlastky v reklamních letácích – než těch normálních, tak se nedivme, že golfistů nepřibývá. Tato klientela není tak početná, aby luxusní hřiště uživila. Potenciál v této cílové skupině je prakticky vyčerpán. 

Stěžujeme si na špatný obraz golfu u veřejnosti, přitom jsme si ho sami udělali. Vyžadujeme zkoušky, poplatky, etiketu, na hřišti skoro šeptáme, na nováčky se koukáme spatra. Nedivme se, že na nás dívají křivě. 

Současně čelíme jinému problému. Golf je na současnou generaci komplikovaný, hraje se dlouho. Trvá relativně delší čas, než nováček zvládne švih tak, aby ho hra bavila. Dnešní digitální generace je zvídavá a chce si něco zkusit. Nejlépe však hned. Golf do této kategorie radovánek nepatří.

Není to tedy jeden klíčový bod, je to komplex problémů, které je třeba řešit. Od začátku jsem kontinuální a mám pocit, že protikandidáti hledají svá témata právě u mne.

 Jak vnímáte názory a postoje prezidentů klubů, vašich volitelů, co si z jejich postřehů a stanovisek odnášíte, jak je vyhodnocujete?  

Ve výboru federace jsem osm let. Zpětných vazeb mám tedy mnoho. Většinou si rozumíme, ale občas narazíme. Budu upřímný a vím, že má odpověď mnohé překvapí. Nevadí… Moje pocity jsou někdy rozporuplné, protože mám dojem, že očekávání některých klubů z činnosti federace jsou neadekvátní. Čekají od federace něco, co nemá a dát jim nemůže. Peníze.

To mě mrzí, neboť tak to nefunguje. Například činnost komise pro marketing a média je ta část komunikace s veřejností, kterou nejde posunout na kluby. Webové stránky, všechny aktivity okolo Bav se golfem, letos seznam.cz, tiskovky, fotografické a grafické práce a samozřejmě mzdy lidí, kteří to dělají. Kdybychom to nedělali a poslali peníze klubům, tak by každý dostal přibližně 20 000 korun. Co je lepší?

Co v tuto chvíli český golf potřebuje nejvíce, co by mu především pomohlo a prospělo?

Jsou to jednoduché věci, nic bombastické. Chybí nám pozitivní pohled na golf a všechno okolo něj. Všech zainteresovaných. Všimli jste si? Většina komentářů začíná tím, že všechno doposud bylo špatně. Pomáhat a přispět k dílu chce málokdo, ale většina ví, že je to špatně. Není to tak, že by pomohl jeden lék. Musíme zkoušet všechno. Je třeba být pozitivní. Ne že autoři jedné strategie nejdříve pomluví tu předešlou a pak začnou dělat prakticky to samé, co kritizovali. To je špatně. Negativní energie je špatná a ta se před volbami ukázala v plné nahotě. Bohužel.

Pak jsou tady další naprosto elementární věcí, které hodně pomáhají. Ví to každý, kdo byl byť na jednom korporátním školení managementu. Vlídná a golfové problematiky znalá recepční, usměvavý startér a asertivní maršál. I o tomhle jsem psal před lety a musím konstatovat, že se to zlepšilo. Je mi však líto, když slyším, jak nedovedeme potenciálnímu golfistovi dát pár cenných rad, jak s golfem začít. Slovíčko „musíš“ se tam objevuje příliš často.

Úspěch, myslím velký úspěch, na sportovním poli by se samozřejmě hodil, ale jak jsem už několikrát říkal, není to samospasitelné. Musí přijít v pravou chvíli na pravém místě a s pravým člověkem. Za ním musí být připraveni následovníci, aby úspěch nebyl ojedinělý a náhodný. Na úspěchu, pod kterým je pyramida systému a jeho výsledků, se už dá stavět. Fandíme Kláře Spilkové, Ondrovi Lieserovi, ale nezapomínejme, že by nebyli, kdyby nebylo jejich předchůdců, kteří jim prošlapávali cestu. Stejně tak jako oni razí cestu dalším. Je to jako horolezecký prvovýstup. Cesta se musí prošlapat, jenom tak je úspěch cenný.

Co v tuto chvíli český golf naopak nepotřebuje?

Nepotřebuje stigma snobského sportu. Nepotřebuje rozepře mezi zainteresovanými stranami. Nepotřebuje další mistrovské hřiště nejvyšší obtížnosti. Nepotřebujeme hřiště se záludnými pastmi a hlubokými roughy.

Který z vašich dvou protikandidátů je vám názorově bližší? A kterého považujete za silnějšího soupeře, většího konkurenta? 

Myslím, že je to jasné, Pavel Vidura. Vyšel z golfového prostředí. Ví co vlastně federace dělá a dělat má. Ale kdo je větší konkurent, je jiná otázka. Pan Janda dělá road show. To na určitou část volitelů asi udělá dojem. Najezdil, jak on říká, tisíce kilometrů. Slibuje, zavazuje se a bohužel i pomlouvá. Dělá to jako ve velké politice a tam jsme smutnými svědky, že to nedopadá dobře. Moje kandidatura byla vedena snahou upozornit a navázat na práci, kterou jsme za poslední dvě volební období udělali. Není toho málo, většina zainteresovaných to dobře ví. Jsou to dobré projekty a byla by škoda je opustit. Já nejezdím a neslibuji, za mnou je kus poctivé práce. Věřte mi.

Pour Féliciter

Už několik let mi můj přítel Rosťa Pospíšil dělá „péefka“. Vždy je to limitovaná série maximálně 35 kusů. Někteří si nevšimnou, že dostali grafický list. Nevadí. Snad je alespoň na chvilku potěším Rosťovým pohledem na golf. Rosťa má totiž mnoho kamarádů. Hodně z nich golf hraje. On ale ne.

Takže Pour Féliciter

Golfové Noviny

Odpovědi na 3 otázky šéfredaktora, Čeňka Lorence v Golfových novinách. Listopad 2020

Proč byste měl být zvolen zrovna vy?

To je dobrá otázka. Předně bych chtěl říct, že mojí hlavní ambicí je pracovat pro golf, kdekoliv, jakkoliv. Proč zrovna já? Znám golf prakticky ze všech úhlů pohledů. Hraji ho více než čtvrt století a prošel jsem si standardními stádii. Od nadšeného začátečníka, až po neúspěšného MID amatéra. Jsem jedním z prvních pořadatelů turnajů u nás. Tato práce mi umožnila poznat mnoho hráčů, jejich motivace a touhy. Ale také poznat, jak fungují hřiště a jak to funguje v zahraničí. Šel jsem dál. Byl jsem tři roky ředitelem na Kaskádě a dva roky vedl Kravaře. No a průběžně jsem členem SR Golf Clubu Brno, v současnosti jako prezident. Sedm let jsem členem výboru ČGF, teď jako viceprezident. Pro úplnost, mým zaměstnáním je pořádání sportovních i jiných eventů. 

Čím bych tedy mohl český golf obohatit? Právě syntézou všech uhlů pohledů na golf, které jsem za ty roky nasbíral. Sleduji názory klubů, majitelů, funkcionářů, hráčů, ale i rekreačních golfistů.

Další důvod je hodně osobní. Jsem ve výboru druhé období. Dovolím si být neskromný. I mou zásluhou se hnulo hodně věcí. Začali jsme aktivně mluvit s hřišti. Tím společným tématem má být platforma Bav se golfem. Projekt Se školou na golf dává příležitost dětem se s golfem seznámit. Školy a kluby nám pomáhají doplnit osnovy. Tento projekt ocení naši nástupci za mnoho let, kdy do klubů přijdou lidé golfem políbeni už v dětství a ne neználci, jako jsme byli my. Golf se nám pomalu daří mediálně prosazovat. To je práce mé Komise pro marketing a média. Určitě registrujete, že sportovní golf má taky skvělé výsledky, jde nahoru.

Podtrženo, sečteno, pokud by na místo prezidenta nekandidoval nikdo z dosavadního výboru, tak bychom zásadně popřeli všechno pozitivní, co jsme dokázali a za co nás konference chválila. To je důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat i na funkci prezidenta ČGF. 

2. Co zásadního chcete provést s českým golfem?

Poslední dobou jsme slýchali, že nechceme žádné revoluce. Rozumím Zdeňkovi Kodejšovi, autoru těchto slov. Golf je tradiční sport, má zaběhané zvyklosti a pravidla a hrát si v našich podmínkách na revolucionáře, když golf ještě stále nemáme tak říkajíc pod kůží je přinejmenším kacířské. Nicméně, doba se mění. Přiznejme si, golf není na řebříčku cool zábavy. Jdeme proti době. Není lehké se ho naučit, vyžaduje čas a taky nějakou korunu. Všichni cítíme, že nějaké změny by to chtělo. Jaké? 

Měnit vnímání golfu u veřejnosti. To je trvalý a nekonečný úkol.  Chtěl bych také pracovat na tom, aby i golfové hřiště bylo pozitivním místem. Ukažme zájemcům nejdříve krásy golfu. Nestrašme je tím, co všechno „musí“. Otevřeme a zpřístupněme se světu. Udělal to tenis, čeká to i golf. Pokud by někdo měl strach, že tím golf ztratí něco ze své fajnovosti, nemusí se bát. Vždy budou hřiště, kde se ty staré (a dobré) věci budou dodržovat. Nemusí to být ale každé. Výjimečnost golfu není v tom, jak vypadáme a jaký máme hendikep. Výjimečnost je někde uvnitř nás. Jak čestně se chováme na hřišti, jak dodržujeme pravidla. 

Pojďme také posunout atmosféru golfu. Hrajme více pro radost ze hry a ne z hendikepu. Začátečníkům vnucujeme turnaje a hendikep. Hendikep není cíl, ale prostředek. Věřte mi, na hřištích bude více spokojenosti a nový golfisté mezi nás půjdou raději. 

Samozřejmě mám více nápadů a cílů. Většina z nich vede právě k tomu, aby byl golf přístupnější a populárnější. Pro jejich dosažení musíme spolupracovat jak s majiteli hřišť, tak PGA. Spolupráce je klíčem. Vede ke zvýšení počtu golfistů, větší sportovní základně a následně k lepším výsledkům na mezinárodní scéně.

3. Jakými jmény se hodláte při své dobrovolné práci obklopit.

Jak z nominací plyne, ve výboru zůstane minimálně 5 osob. Jsou to prima lidé. U dalších kandidátů nemám preference, ale rozhodně ani ne averzi. Vím, že mé plány jsou reálné a v zájmu českého golfu. Jedno jméno ale řeknu. Aleš Libecajt je pro mne alfou a omegou, jak v pozici generálního sekretáře, tak člena výboru.

Golfisté, jak pomoct začátečníkům.

Krátká úvaha, jak by mohli (a měli) stávající golfisté pomoct začátečníkům. Vyšlo jako úvodník (První odpal) v časopisu GOLF, červenec 2020

Fakt, že golf byl zpřístupněn jako jeden z prvních sportů způsobil neočekávaný zájem o tuto hru. Na stránkách www.bavsegolfem.cz jsme zaznamenali zvýšenou návštěvnost, delší setrvání na stránce a častější rozbalování detailů nabídek hřišť. Zájem ani v květnu a červnu nepolevil. Věřím, že se to projeví i na hřištích a postupně získáme nové kamarády, soupeře, golfisty.

Mám mnoho zkušeností se začátečníky. Několik desítek jsem jich různými způsoby přivedl. Vím, že potenciálních golfistů je okolo hodně. Pokud i vy někoho ve svém okolí takového znáte, tak mu prosím nabídněte pomocnou ruku. Jestli dovolíte, měl bych pro začátek pár rad, jak s nimi pracovat, aby je to nestálo mnoho peněz a vás zase mnoho času, i nervů.

 • Nejlépe je začínat ve skupině 5-6 lidí, někdo časem odpadne. Skupinové lekce jsou levnější. Pokud nakonec zůstanou 4, mají flajt a mohou se hecovat a hrát spolu do konce života. 
 • Vezměte je na driving range, ukažte jim, jak odpalujete, ať si to zkusí s vaší holí. Nevadí, že jim to nepůjde. Vyřádí se na puttingu. Trenérům řekněte, že jim práci neberete, naopak obstaráváte.
 • Hole pro začátek stačí z druhé ruky, nebo jedna „osmička“ a putter který se dá koupit separátně jim bohatě stačí.
 • Těm které to chytne, doporučte trenéra a společně objednejte lekci. Pomůžete jim zorientovat se. Potřebují totiž méně času s trenérem, než si obvykle myslí. Dobrý je model: 1 x trenér a 3-4x sám na range, nebo raději na akademii.
 • Po čase si s nimi jděte zahrát na akademii, hřiště jim vymluvte, tedy pokud tam nejsou extra talentovaní jedinci.
 • Dejte jim pár pozitivních rad. Nestrašte je etikou, cenami vybavení, členství a podobně, hendikepem a už vůbec ne nějakou Zelenou kartou. Ta už dávno neexistuje. Připravujte je na běžnou rekreační hru. Hendikep a turnaje přijdou na řadu později. Turnaje bychom měli hrát tehdy, když už něco umíme, ne proto abychom zjistili, že nám to nejde.
 • Postupně sledujte jejich progres, dále je motivujte, případně jim poraďte s výběrem možností levnější hry, nebo vybavení.

Potkávám začátečníky, kteří se dobrovolně přihlásili na kurz u trenéra a bojí se zkoušky, jestli ji vůbec dostanou. Já nevím, pokud by to byla zkouška, na které záleží jejich živobytí, tak prosím, to je vážná věc. Pokud se však učíte základy nějaké hry a kurz vytváří atmosféru strachu a nejistoty, tak je něco špatně. Proto potřebují začátečníci naši pomocnou ruku, aby se nebáli, aby byli v pohodě. Usnadněme jim to prosím.

Přeji hezkou hru a Bavte se golfem.

:-juraj Werner ©2020

Zelená karta? Raději ne.

Zamyšlení nad potřebou zkoušky dovedností pro začínající hráče.

Golf se v koronavirové době mohl hrát jako jeden z prvních sportů. Díky tomu jsme zaznamenali zvýšený zájem začátečníků. Mnoha lidem začala myšlenka začít hrát golf vrtat hlavou.

Paráda. Odpovídali jsme na Faceboku, na stránkách www.bavsegolfem.cz se zvýšila návštěvnost a konec konců lidé se začali i vyptávat osobně. 

Především je zajímaly podmínky vstupu na hřiště. Jak to vlastně je? Musím dělat „zelenou kartu“ u profesionálního trenéra? A existuje vůbec něco takového? ČGF mluví o garantech a osvědčení. Musím mít hendikep, když nechci hrát turnaje? Kdysi jsem byl členem klubu a měl HCP, platí mi ještě? Mohu jít na hřiště? Tyto a podobné otázky se jim honí hlavou, neboť na ně dostávají rozporuplné odpovědi.

Rozhodli jsme se reagovat, lépe je informovat a udělat přehled. Na webu bavsegolfem.cz vznikla přehledná mapa, na kterých hřištích se dá hrát bez jakýchkoliv omezení. Začalo nás zajímat, jak na našich hřištích přistupují k začátečníkům. Na všechna hřiště a do klubů jsme rozeslali jednoduchý dotazník. Odpovědělo nám pouze 40 hřišť, což je 35 % z celkem 112 míst, kde se dá hrát golf. Myšleno tím, že je tam alespoň 6jamková akademie. Výsledky jsou zajímavé.

Náš průzkum ukázal, že na 85 %  hřišť začátečníkovi hru umožní. Jsou pro ně otevřeny akademie nebo devítky a někde i 18 jamek. Začátečník samouk má možnost si hru vyzkoušet. To je skvělá zpráva. Začátečník zpravidla neví, že golf je technicky a konec konců i fyzicky náročná hra. Nechápe, že nejdřív se musí naučit hrát (švihat holí), aby si mohl zahrát. Ale chce si to zkusit. Na lyžích se může prohánět svahem, na lodi sjíždět řeku, tak proč ne golf. Po hře a logickém prozření by chtěl své slabiny odstranit. Jde za trenérem a zde se dozví další postup. Lekci si koupit může. Prozkoušení z dovedností a pravidel, které mu otevírá cestu k základnímu hendikepu, si ale koupit musí. Ano, na 60 %  hřištích vyžadují osvědčení (zelenou kartu) pouze od profesionálního trenéra. A jsme u jedné z bariér rozvoje golfu.

Mám za to, že bezpečnost, plynulost a péče o hřiště je vše, co bychom od nových hráčů měli vyžadovat, a ne u stolku je zkoušet, co dělat, když je například míč zabořený v hraně bunkeru. Není k tomu potřeba žádná zkouška. Stačí asertivní startér, přísný, ale spravedlivý marshal, případně kamarád golfista.

Samozřejmě chápu, že informace, které začátečník může zkouškou získat, se mu hodí, a bylo by ideální, kdyby je před prvním vstupem na hřiště znal a ovládal. Ale to se po absolvování 9 jamek a testu na terase stejně nestane. Začátečník po individuálním absolvování devítky přijde s pokorou za trenérem. Daleko lepší je, když chce, než když musí. Po těchto slovech je jasné, že moje úvaha není namířena proti trenérům. Zelená karta měla své opodstatnění v dobách, kdy hráčů přibývalo po tisících. Pamatuji si doby, kdy na turnaji byla třetina hráčů s hendikepem 36-54. Dnes je jich pár a s tím bychom se na hřištích mohli a měli popasovat. Vždyť nové golfisty potřebujeme. Když už pro nic jiného, tak aby přinesli na hřiště nějaké peníze.

Je jasné, že hřiště si mohou standardy nastavit podle svého. Golf není pouze jeden. Začátečníky bychom mohli přesměrovat na méně frekventované časy, devítky nebo akademie, tam kde není všechno tak přísné a hráčů je na hřišti méně. Ano, začátečníkům se naše pravidla (myšleno nejenom soutěžní, ale všechna okolo) zdají přísná. Ze svého pohledu mají pravdu. Oni je časem pochopí a budou je akceptovat. Jenom jim je prosím nenuťme silou, slovy MUSÍŠ … mít zkoušku na zelenou kartu, chodit k trenérovi, být členem klubu, nosit správné oblečení, mít hendikep, hrát turnaje a podobně. Máme ověřené, že nutnost absolvovat placené kurzy, nota bene zkoušky, je odrazuje. Odstraňme tuto bariéru a dejme jim příležitost. Placená zkouška z pravidel a pohybu na hřišti je brzdou rozvoje golfu. Je třeba si také uvědomit, že mnozí začátečníci ani nemají ambice hrát turnaje, alespoň to není jejich základní pohnutka před prvním vstupem na hřiště.

Stanovisko ČGF je jasné. Zopakuji ho. Osvědčení pro hru na hřišti spolu s doporučeným HCP může vystavit v zásadě jakákoli osoba, které říkáme garant. Viz dokument ČGF z května 2018 Osvědčení pro hru na hřišti Formulář k „osvědčení“. Garantem je zkušený hráč, který má pověření STK klubu. Může to být například profesionální trenér, trenér golfu ČGF, člen STK klubu, ale také hráč s aktivním EGA HCP do 28. ČGF chce vytvořit vhodnější podmínky pro nové golfisty. Nové hráče potřebujeme. Měli bychom je na hřišti akceptovat, poučit je, a především jim poradit. Chce to trochu trpělivosti, jak ze strany marshalů, tak nás, hráčů. Prakticky vzato stačí, aby začátečníci dodržovali 3 zásady: „neubližuj, nenič a nezdržuj“. Golfisté se z nich stanou na hřišti, tak jako z nás, kteří už nějakou dobu hrajeme.

Juraj Werner, středa 3. června 2020

www.cgf.cz

Budoucnost českého golfu.

Image golfu. Bude víc golfistů? Budeme mít hráče na tour? Co děti, chtějí golf hrát? 

(úvaha a pár faktů na konci roku)

Dlouhá leta golfová veřejnost sledovala vývoj počtu golfistů. Ozývali se slova, jako úžasné, neuvěřitelné, jak je to možné, že v jiných, postsocialistických zemích se podobný boom neděje. Teď počet členů klesá a ozývají se varovné hlasy. Slyšíme je a není nám to jedno. Stále platí, že golf část populace okouzlil, a bohužel druhá část o nás valné mínění nemá. Nechci zde rozebírat kdo za to může, pouze připomenout, že tato naše image je brzdou dalšího rozvoje.

Napravit image golfu je úkolem funkcionářů ČGF už dávno. Letos jsme to však vzali trochu ze široka, Pozorní zaregistrovali platformu Bav se golfem, (www.bavsegolfem.cz)která má informovat zájemce o možnostech kde, jak a za jakých podmínek se golf dá začít hrát. Pomáháme klubům a majitelům hřišť. Je to i v jejich zájmu. Pak jsou tady média. V tisku se objevilo množství článků, které na golf nahlíželi z té nejlepší stránky. Vyšla 96stránková příloha časopisu TÝDEN, co je doposud unikátní projekt. Některé články v médiích bylo placeným public relations a světe div se, některé redakce zviditelňování golfu zaregistrovali, nechtěli zůstat stranou a začali psát samy o své vůli. Taky sociální sítě ožili golfem a Česká televize vysílala reportáže nejenom z top sportovních akcí. Pokud jste je neviděli, tak je to jenom dobře. Cílili na negolfisty v čase, když jste vy golf hráli.

Ano, český golf se vymanil ze svého uzavřeného světa a obrátil se k negolfistům. Chceme, aby golf hrálo více lidí, aby hřiště byli plnější, fee levnější a tím se tato hra stala i dostupnější. Přejeme si také, abychom mohli sledovat své hráče na světových okruzích. K tomu potřebujeme silnou základnu a dobré trenéry. Švédský trenér, Staffan Johansson, udělal za první rok obrovský kus práce a já jenom doufám, že strhne naše trenéry k podobné systematické a cílevědomé práci.

Letošní úspěch Kláry Spilkové je příslibem. Když jsem před lety říkal, že Klára není produkt české golfové školy, ale statistickým omylem, tak jsem byl za zlého. Dnes musím konstatovat, že Klára tuto situaci využila a tvrdou prací se dostala podstatně dále, než ji pouhá náhoda a talent, mohl vynést. Děti mají vzor a to je dobré.

A propos, děti, bude jich dost? Vloni touto dobou jsme konstatovali, že golf byl schválen jako oficiální volitelný předmět na českých školách. Není to úžasné, že vaše dítě může mít na vysvědčení předmět golf? Musím říct, že tato třešnička na dortu projektu ČGF „Se školou na golf“ se povedla podstatně dříve, než jsme doufali. Synergie zapálených učitelů zabrala a kulaté razítko bylo na světě. Co je ale podstatné, projekt například letos oslovil cca 14.000 dětí, kteří s různou intenzitou golf vyzkoušeli. Někteří jednou při nějaké příležitosti, někteří ho hráli celý rok. Tisícovka z nich staly dokonce novými členy klubů. Řeknete si tak málo? Mne to nepřipadne málo. Po prvé jsou to děti, které ke golfu nepřivedli rodiče. To je velice důležité, neboť do negolfových rodin přinášíme informaci o tom, jaký golf vlastně je. Po druhé. I kdyby ty čísla měla stejnou, nebo mírně stoupající tendenci, tak bychom mohli konstatovat, že každé sté dítě u nás hraje golf a nebo, alespoň s ním bylo seznámeno a tuto dovednost částečně ovládá. Je zaseto. Za 15 let si tento tatínek, nebo maminka na hezké chvilky na golfu vzpomenou, koupí si hole a půjdou hrát. Nebudou se muset učit zcela nové a neznáme pohyby. Prostě vezmou hůl a půjdou si zahrát. Samozřejmě vezmou s sebou i děti. Tak jako naše generace umí bruslit, tak část této generace bude umět švihat holí. Chápu jedno procento, co to je? Vzhledem k tomu, že bylo vydupáno z nuly, tak hodně.

Vraťme se k nadpisu. Více golfistů bude, když je nebudeme vyhánět konvencemi, náročnými podmínkami a vysokými cenami. Hráčku na světové tour už máme a muži se tam pomalu, ale jistě drápou. Chce to větší základnu, dobré trenéry a vůli hráčů samotných. A děti, hrají golf rádi, jen je potřeba je k němu přivést.

Spolu s kluby a hřišti pracujeme na budoucnosti. Je to běh na dlouhou trať, ale vyplatí se. Golf je krásný a vám všem do nového roku přeji Bavte se golfem … a přiveďte k němu další kamarády.

 

:-juraj Werner©2018

Vyšlo v časopise GOLF 12/2018

5 důvodů, že golf není sport. Jsme na ně pyšní!

1) Golfový míček se vůbec nepohybuje, když ho má golfista trefit. Copak to může být obtížné?
2) Golf nezná stopky ani časomíru. Odehrát jednu rundu může trvat různě dlouho, a také obvykle i trvá!
3) Golfisté nemají dresy. Ve kterém jiném sportu se každý hráč obleče jinak?
4) Golf neřídí a převážně nerozhodují rozhodčí. Jaký jiný sport by svěřil rozhodování především hráčské cti?!
5) Který sportovec by mohl uprostřed sportovního výkonu kouřit doutník, pít whisky, nebo se cpát tatrankou?

Převzato z elektronické přílohy časopisu GOLF – Golfové noviny, srpen 2018

Mýty o golfu jsou přežitkem. Není drahý, snobský, ani lenivý

Golf na 1.pohled. Příloha MF DNES, pátek 29.6.2018:
Také žijete v představě, že golf vlastně není sport, ale pohodová procházka po trávníku, při které se moc neunavíte? A že je finančně nedostupný, že jde o hru pro několik horních tisíc? Pak jste na omylu. Hýbnete se tak, že vás možná z počátku bude bolet celé tělo. Ale odměnou pro vás bude příjemný pocit z toho, že jste pro své tělo udělali něco dobrého, a ještě na čerstvém vzduchu. A váš bankovní účet to rozhodně nezruinuje. Zažité mýty vyvrací Juraj Werner, viceprezident České golfové federace.

 

Pro koho je vlastně golf vhodným sportem?

Pro každého, kdo chce překonávat své limity, chce soutěžit na čerstvém vzduchu a taky pro ty, co chtějí udržovat a budovat sociální vztahy, kdo miluje fair play. A to bez rozdílu věku. Jsem přesvědčen, že tohle o svém sportu nemohou prohlásit zástupci mnoha sportů. Jako důkaz nechť poslouží 60 miliónů golfistů na celém světě od dětí do pozdního seniorského věku.

Tak mne přesvědčte, kde a jak mohu začít?

Možností je mnoho. Prostor v novinách by rozhodně nestačil pro vyjmenování všech možných míst. Nicméně, v České golfové federaci letos jsme spustili platformu Bav se golfem. Na stránkách www.bavsegolfem.cznajdete možnosti jak a kde s golfem začít. Hřiště a kluby zde informují zájemce o pořádaných dnech otevřených dveří, různých kurzech a dalších aktivitách. Vřele tu stránku doporučuji. Najdete tady i odpovědi na časté otázky okolo golfu a jeho u nás mírně pošramoceného image, jak se moderně říká. Ve skutečnosti jsou lidé pod vlivem mýtů, které zde vyvracíme. A když se poučeni vydáte ven, tak začínejte na cvičných loukách. Říkáme jim driving range. Nebo taky levných devítijamkových hřištích. Jsou super a je tam skvělá atmosféra. Začínejte ve skupině, s kamarády, rodinou, kolegy. Hecujte se, hrajte si, ale netlačte na pilu.

 

Pojďme tedy zkusit ty mýty vyvrátit. Jaké vybavení potřebuji do začátku?

Začnu krutou pravdou. Golf je hra, kterou se musíte nejdříve naučit hrát, abyste si mohli zahrát. Je to jako s hrou na hudební nástroj. Mluvím o golfovém švihu. Právě tato výzva nás na golfu láká. Zvládnout nejdříve švih, pak hrát a mít lepší a lepší hendikep. Češi jsou velice soutěživý národ a právě tato výzva je láká. No a na učení švihu vám stačí jedna hůl. Na recepci golfového hřiště vám ji půjčí nebo si ji můžete koupit. Chtějte „sedmičku železo“ nebo taky „osmičku“, to je jedno. Na green potřebujete „patr“. To vám stačí. Necháte tam tisícovku a máte vystaráno. Pokud chcete celý set, tak potřebujete něco od sedmi tisíc korun. Na dovysvětlení, patr je ta hůl, kterou se míček kutálí do jamky. Všemi ostatními holemi míč letí vzduchem.

 Co vše mě čeká, než mě někdo pustí na hřiště?

Na některých hřištích vás pustí bez toho, že by se na vás na cokoliv ptali. Pokud tedy zaplatíte. Nestojí to mnoho. Devíti jamkové hřiště za 300–400 korun nebo jednotlivá hřiště mají takzvané akademie, což jsou zmenšená hřiště. Musíte splnit pár jednoduchých podmínek. Hřiště neničím, okolí neubližuji a nezdržuji. Tyto věci by měl začátečník ovládat. Jsou předmětem golfové etiky a na hřišti je najdete v provozním řádu. Pokud je začátečník neovládá, tak si může svou první hru pěkně zkazit. Proto je lepší v klubu vyhledat hráče, kamaráda, který s vámi hřiště projde. Nebo se ptát po garantovi. To je určený člověk na hřišti. V klidu s vámi hřiště projde a vysvětlí vám esenciální věci z etiky, pohybu na hřišti a rovněž pravidla. Může vám vystavit osvědčení o hře, a dokonce vám může navrhnout hendikep, zpravidla 54. Ten vám do registru ČGF zapíšou ovšem až po vstupu do klubu. Toto osvědčení vám však otevře dveře na hřiště.

O golfu se traduje, že jde o sport pro horních pár tisíc. Je skutečně tak nákladný?

Je to mýtus. Plyne z toho, že golf u nás zatím nemá tradici. První hřiště se stavěla s velkými nesnázemi a za drahé peníze. Jako každé novinky se ho chytali i lidé, kteří hledali pouze výjimečnost, a ne pravou podstatu této krásné hry. Ale to bylo ve všem – zlaté řetězy porevoluční doby zůstaly raperům, squash zlidověl, plochá obrazovka je dnes samozřejmostí, no a kolo můžete mít taky za 200 tisíc a ve skutečnosti vám nepomůže. Je to jako ve všem. Snobové jsou všude. Věřte, že většina golfistů jsou sympatičtí lidé. Mají ale něco společného, jsou cílevědomí.

A o jakých částkách se tedy bavíme?

Roční hrací poplatky se pohybují okolo čtrnácti tisíc korun. Někde podstatně méně. Maximum je, myslím, třicet tisíc.  Za to můžete v Čechách podle klimatických podmínek neomezeně hrát asi 250 dnů v roce. To je super výhoda golfu. Hrajeme prakticky celý rok. Ale abych byl upřímný je tady ještě jeden zádrhel. Kluby vyžadují i jednorázové vstupní poplatky. To je bariera. Nemusíte však vstupovat do drahého klubu, a jsou kluby, které mají různé programy, které je zmírňují nebo dokonce ruší. Vstupní poplatky byla chyba, která nás stála spoustu hráčů.

Hole? Už jsem řekl, kompletní set od sedmi tisíc. Že hole, které vám prodejce vybere na míru, stojí od čtyřiceti tisíc výše? Je to jako s tím kolem. Důležité je umět do toho šlápnout. V našem případě švihnout. Dovoluji si tvrdit, že set holí s bagem za dvacet tisíc vám vydrží deset let.    

 Zažitá představa o golfu je rovněž ta, že to vlastně není sport – jak moc se při golfu člověk hýbe, kolik toho nachodí, co vše při něm protáhne a procvičí. Jaké má obecně zdravotní přínosy?

Skvělá otázka. Je to sport, nebo hra? Na světě se o tom popsalo tolik papíru, že si to nedovedete představit. Myslím si, že právě proto je golf kouzelný. Pro někoho hra, pro někoho sport. Fakt je, že při hře na osmnáct jamek ujdete asi dvanáct kilometrů, docela ostrým tempem. Mezi tím se soustředíte. Na dlouhou ránu, ale taky na pat, který má dva metry, ale v ostrém sklonu. Přemýšlíte: Zahraju 150 metrů přes ten rybník, nebo si přihraji před a budu hrát na jistotu? Ano, je to hra taktická hra plná soustředění před ránou i na ránu samotnou. Úžasné. Přestavte si, že tohle můžete dělat od deseti let do smrti. Víte, že golf je jedna z nejlepších preventivních činností na Alzheimerovu nemoc? Spojení pohybu a mentálního zapojení vás pohltí. Dokonalý relax.    

 Jsou lidé, kteří potřebují energický pohyb. Co jim může golf nabídnout a dát?

Taky dobrá otázka. Původně jsem hrál tenis, trochu závodně. V pozdějším věku jsem hledal alternativní sport, neboť lepší nechtěli hrát se mnou a s horšími se zase nechtělo mně. Kamarád řekl golf, a bylo. Díky handikepu můžete hrát prakticky s kýmkoliv. Bez rozdílu výkonnosti. Systém hendikepů vás srovná a zápas může být vzrušující. Ano, je to vzrušení. Stojíte nad míčkem a je jenom a pouze na vás, jak ten míč zahrajete. To je výzva. Ale vrátím se k otázce otázkou. Co přivedlo Ivana Lendla ke golfu? Výzva. Zlepšit se, porazit kamaráda, zabavit se, být na čerstvém vzduchu, zapomenout na běžné starosti. To stejné platí o takových adrenalinových sjezdařích, jako jsou Ondra Bank nebo Krištof Krýzl, kteří golf hrají. Mohli bychom sepsat dlouhé seznamy adrenalinových sportovců hrajících golf. Obecně platí. Golf je nejčastějším alternativním sportem vrcholových sportovců. Proč? Neboť jim do konce života přináší výzvy bez ohledu na jejich fyzickou kondici a absolutní výkonnost. To je klíčová premisa.

Mluvil jste o soutěživosti Čechů, to podepisuji. Mohou se zájemci účastnit nějakého turnaje rekreačních golfistů?

Samozřejmě. Klání golfistů jsou dvojího typu. Hrajeme-li jamkovou hru, soutěžíme přímo se svým spoluhráčem, kdo vyhraje více jamek. Je to souboj. Toto je historicky základní formát hry. Má své modifikace i pro čytři hráče. To je důležité, neboť skupina, která hraje, spolu může mít maximálně čtyři hráče. Druhou variantou je hra na rány. Soutěžíte se všemi hráči, kteří turnaj hrají. Prostě hrajete, sečtete rány a z výsledku odečtete svůj hendikep. Tento typ je pro slabší hráče náročný, a proto se modifikoval do takzvaného Stablefordu, kde se rány přepočítají na body. Podstatou je, že při určitém počtu ran získáváte nula bodů, tudíž nemusíte jamku dohrát. Dnes je to nejrozšířenější formát hry.

A kdo může tyto turnaje hrát. Každý, kdo je členem klubu, tudíž je veden v České golfové federaci a má hendikep. To je zažitá praxe u nás. Mrzí mne, že jsme nenaučili hráče hrát i turnaje, kde se hendikep neupravuje. Kde se hrají různé zábavné formáty hry. Ztrácí se tím zábava na úkor sportovního pojetí hry.

Co byste vzkázal lidem, kteří o golfu začínají uvažovat?

Hrajte golf, přemýšlejte jako golfisté. Naši společnost to může hodně obohatit. Nehledejte na něm to špatné, ale to dobré. Přeji vám hezkou hru.

Po prvé na hřišti. S garantem a bez profesionálního trenéra.

Na většině hřišť se hráči nemusí prokazovat žádnou dovedností o tom, jak umí golf hrát. Zaplatí a hrají. Svízel je v tom, že hra má své nejenom sportovní, ale i organizační pravidla. Ve zkratce. Hřiště neničím, neubližuji a nezdržuji. Tyto věci by měl začátečník ovládat. Pokud je neovládá, tak si může svou první hru pěkně zkazit.

U koho se to má naučit?U golfisty. Česká golfová federace blíže specifikovala požadavek na vstup začátečníka na hřiště a způsob jakým získat hendikep. Pohyb na hřišti a pravidla se začátečník nemusí učit u profesionálního trenéra.Osvědčení pro hru na hřišti, může vystavit zkušenější klubový hráč, takzvaný garant. Dokonce může i navrhnout s jakým hendikepem by mohl začátečník mezi golfisty vstoupit. To ovšem neznamená, že bez tohoto osvědčení nemůžete na hřiště. Můžete, ale osvědčení vám otevírá cestu k hendikepu a možností hrát turnaje. Hendikep sice není povinná výbava golfisty, ale v každém z nás dříme soutěživý jedinec a touha po zlepšování.

Přísné zkoušky od profesionálních trenérů byli před deseti-patnácti lety nutností. Nových hráčů bylo skoro více než těch, kteří hru na hřišti zvládali, znali pravidla a dokázali hrát 18 jamek za maximálně 5 hodin. Měli jsme sice 56 tisíc golfistů, ale ani ne třetina měla dovednosti na úrovni hráče s hendikepem 18-26. Dnes je situace jiná. Česká golfová federace spolu trenéry, zastoupenými Czech PGA a také Asociací majitelů hřišť věří, že zkušení golfisté novým hráčům rádi poradí a usnadní jim poznat tuto krásnou hru.

Garant (trenér ČGF, zkušený hráč s hendikepem do 28, ale samozřejmě může být i profesionální trenér) bude požadovat po novém hráči základní znalosti pro bezpečný a plynulý pohyb po hřišti. Kandidát musí absolvovat minimálně devět jamek, při kterých prokáže nejenom základní herní dovednosti, ale hlavně znalost pravidel, etikety a bezpečnosti na hřišti. ZDE najdete popis požadavků.

Registraci hráče na serveru ČGF provádí STK příslušného klubu. Hráč následně obdrží hendikep 54, nebo i lepší a pak už může vyrazit hrát i turnaje. Bude současně upozorněn, že ne každý provozovatel musí osvědčení akceptovat, proto bude vhodné se před cestou na konkrétní hřiště informovat.

 

Juraj Werner©2018

www.bavsegolfem.cz

První odpaliště, časopis GOLF, květen 2018

www.bavsegolfem.cz

Už měsíc běží platforma, cílem které je přilákat nové golfisty, informovat je o možnostech jak s golfem začít. Dokonce se obrací na hráče, kteří golf už hráli, ale z nějakého důvodu přestali. Součástí je i bourání mýtů, zájemcům vysvětluje, že golf nemusí být tak drahý, že zelená karta neexistuje a prostřednictvím garanta z klubu můžete získat i hendikep. Na stránkách najdete základní informace, jak se na první golf obléci, co si vzít (a nevzít s sebou), dokonce jsou tam i pravidla a další věci. Základní funkcí však je nabídka hřišť a klubů pro začátečníky. Kurzy, dny otevřených dveří a podobně.

Říkáte si, není toho moc? Není to příliš velký úkol? Nabídky kurzů, osvěta, pravidla, etiketa? Jako tvůrci jsme měli za to, že všechno jsou spojité nádoby, všechno se vším souvisí. Proto jedna ucelená nabídka. Jedno místo, kde si zájemce o golf vybere, co se mu líbí, a dokonce na kterém hřišti by se mu to mohlo líbit. Skvělá paleta.

Stránky současně dávají přehled o přístupu jednotlivých hřišť a klubů k problému náboru nových golfistů. Co jsou ochotny udělat pro nového člena klubu. Nabídky napovídají i to, co jsou profesionální trenéři ochotni pro nováčky udělat. Teď jim raději říkám učitelé, neboť nováčci se učí, trénovat budou později. Věřím, že stránky budou fungovat i jako srovnání konkurenčního prostředí.

Proč to všechno píšu? Obracím se tímto na manažery hřišť, kteří se do projektu ještě nezapojili. Není to nijak komplikované, určitě máte kurzy a nabídky, které se do portfolia hodí. Bez toho, že byste je nějak speciálně upravovali. Určitě máte nápady, co začátečníkům nabídnout, aby se jim u vás na hřišti líbilo a stali se z nich golfisté. Česká golfová federace nabízí deštník, pod který chceme schovat všechny dobré nápady na zatraktivnění našeho krásného sportu. Tento deštník budeme propagovat. Jak? Například přes sociální sítě.

Bav se golfem je i na Facebooku. Máte ho taky? Jsou na něm vaši členové? Mají vaši členové své kamarády? Sdílejte, lajkujte. K naší platformě se připojila i Česká televize, odvysílá několik reportáží z letošních nejdůležitějších golfových akcí. O Bav se golfem se tam také zmíní. V průběhu roku vyjde v top českých magazínech množství článků, které rozeberou golf z těch nejlepších stránek. Platformu sice nedoprovází mohutná billboardová kampaň, ale obracíme se na správnou cílovou skupinu. Bylo by škoda nevyužít tuto vlnu.

Obracím se tímto také na golfisty. Využijte tuto příležitost a doporučte svým známým akce, které se připravují. Komu jinému by měli vaši negolfoví kamarádi důvěřovat než vám, zkušeným golfistům, kteří prožili na hřišti tolik hezkých chvil. Oni vám možná i závidí a čekají na příležitost jít na golf. Je to jednoduché, nemusíte být s nimi. Pouze jim poraďte, co dělat.

Jít na hřiště a bavit se golfem.

 

:-juraj Werner©duben2018

Bavme se statistikou (samozřejmě golfovou)

„První odpaliště“ z časopisu GOLF, 3/2018

 

Dnešní článek je o pár statistikách a co z nich plyne. Na první pohled pro golfové odborníky, manažery hřišť a stratégy. Neznamená to, že by nemohl zaujmout i běžné golfisty, neboť to, jak se golfu u nás daří, se týká všech, zejména našich peněženek. Nebudou-li přibývat noví hráči, budeme muset my ostatní sáhnout hlouběji do kapsy.

Počet členů ČGF vloni poklesl o 606 gofistů. Pro úplnost dodejme, že federace jich celkem eviduje 53 712. Rok předtím, byl úbytek 2 034, takže pokles se zpomalil. Dobrou zprávou je, že evidujeme hráče, kteří sice nejsou členy žádného klubu, přesto všechno hrají. Tomu nasvědčuje i fakt, že počet odehraných kol se celorepublikově mírně zvýšil. Přestává platit, že co golfista to člen federace. To nás ve federaci trochu mrzí, znamená to však, že nejspíše nehrají turnaje, nemají zájem o vedení hendikepu a pravděpodobně se ani nechtějí vázat na jedno hřiště.

V členské základně máme 12% juniorů oproti 8% evropského průměrů. To vypadá dobře. V nových golfových zemích je však právě toho procento vyšší. V rozvinutých zemích procento ve srovnání s námi nehraje roli, neboť například ve Švédsku mají 46 tisíc juniorů oproti našim 6,5 tisícům. Myslím si, že odpověď na věčnou otázku, kdy už budeme mít hráče na evropské PGA túře je tímto zodpovězena.

V rozdělení na muže a ženy se držíme evropského standardu 70 ku 30. Pro zajímavost na Slovensku je to 50:50%. Trochu perlička, nemyslíte?

O 128 na 6 216 klesl také počet turnajů. I když je průměrný počet hráčů na turnaji 32, tak je to neuvěřitelné číslo, nad kterým cizina nevěřícně kroutí hlavou. Kromě silně přesportovnělého náboje českých golfistů a hendikepové modly, bude pravděpodobně silným motivem mnohdy levnější green fee než na běžnou hru.

Statistika nuda je, dá však cenné údaje, se zpívá ve veselé písničce. Ty naše nejsou tak veselé, ale ani tak smutné. Chtělo by to více golfistů. To je jasné. Česká golfová federace letos spustí platformu na podporu získání nových golfistů. Nebude to kampaň, která vytryskne ohromnou silou, zaplaví Česko billboardy, ukáže nějaké vzory a další měsíc už o ní neuslyšíme.

Pokoušíme se na to jít jinou cestou. Osvětou zastřešenou sloganem BAV SE GOLFEM. Základem bude webová stránka, kde zájemci najdou všechny objektivní informace o tom, jak začít hrát golf. To, co bylo roztroušeno na různých místech a mnohdy zahaleno mýty a polopravdami bude popsáno na jednom místě, na tom samém webu.

Informace budou doplněny o konkrétní nabídky klubů a hřišť na dny otevřených dveří, kurzy, možností, jak se stát členy klubu a podobně. Web bude živý, bude stále doplňován a vylepšovaný. Doufám v jeho nekonečnou životnost. ČGF tím vlastně poskytne pořadatelům ohromný reklamní prostor, kde budou moct prezentovat akce vedoucí k zisku nových hráčů. Na tento web budou odkazovat další aktivity sociálních sítích a dalších médiích, včetně televize.

Juraj Werner©2018

Golf se už ve školách může učit.

Výsledek letitého snažení osvícených ředitelů, učitelů na některých školách (Kuřim, Slavkov a jiných), trenérů, kteří takřka nezištně děti na školách trénují, klubů a resortů kteří se pustili do zdánlivě marného boje a aktivity České golfové federace „Se školou na golf“  má své první ovoce.

Vloni byl golf uznán jako oficiální nepovinný předmět na Českých školách. Považuji to za průkopnický čin a jsem rád, že jsem taky přispět trochou do toho snažení.

Děti ve Velvarech jsou patrně první s vysvědčením, kde je napsáno slovo golf. Děkujeme pane řediteli. Děkujeme všem.

Je to velký úspěch, nicméně pouze malý krůček k tomu co je jiných zemích dávno samozřejmostí.

 

         

PŘEDMLUVA: „Naučte se zapichovat týčko“

Rubriku „Naučte se zapichovat týčko“ napsal můj syn Andy v roce 2010 pod dojmem který na něj zanechala vlna nových golfistů té doby. Začátečníci prostě převažovali a tak zákonitě na hřištích převažovali i nešvary o jakých se nám někdy ani nesnilo. Nových golfistů dnes nepřibývá takovým tempem jako tehdy a tak se pohyb a pobyt na našich hřištích stal více méně normálním.

Doporučuji však text každému novému golfistovy, neboť je zde vše co potřebuje ve stručné a místy vtipné podobě.

 

Do fraku se prý dorůstá tři generace. O golfových spajcích do platí podobně a tento text má za cíl vám to dorůstání trošku zkrátit. Chování na golfovém hřišti je plné nuancí, které se člověk nemůže naučit jinak než hrou. Ano, váš švih a handicap jsou důležité, ale je to vaše chování, které z vás dělá golfistu.

Tento text není, nechce a ani nemůže být kompletním průvodcem po světě mezi praporky. Cílem této brožurky je upozornit na nejrůznější situace a drobnosti a vyvolat ve vás zájem a hlavně plno otázek. Všímejte si, ptejte se a brzy z vás bude Golfista se vším všudy.

Andy Werner©2010

1.“ Naučte se zapichovat týčko“ – Co mám dělat, aby ze mě byl Golfista?

Naučte se Hrát míč jak leží

 • Protože to je na golfu pravidlo číslo jedna
Naučte se Krutou pravdu
 • Když jsou pochyby se výklady pravidel, rozhoduje se v neprospěch hráče
 • Není špatné počasí, je jen špatně oblečený golfista
 • Nejlépe hrajete, když jste ve flightu s klientem nebo nadřízeným

Naučte se Že golf hrajete hlavně proti sobě

 • Na golfu se snažíte primárně pokořit sám sebe, čímž si zlepšujete svůj handicap. Z toho plyne několik krutých důsledků
 • Za všechno si můžete sám
 • Když podvádíte, podvádíte sám sebe
 • Nikdo vám nepomůže

Naučte se Že samuraj miluje bolest

 • V čím složitější situaci se nacházíte, tím větší radost budete mít z úspěchu

Naučte se, že golf se hraje za každého počasí

 • Jinak by ve Skotsku hráli jen týden v roce
 • Golf se hraje za každého počasí, kromě bouřky!

Naučte se Respektovat hřiště

 • Zdá se vám občas, že tráva není dobře posečená? Že bunkery nejsou pohrabané? Že je moc sucho? Že greeny jsou moc tvrdé? Že greeny jsou moc pomalé? Že stromy jsou moc nahusto? Že v rybníčku nejsou rybičky? Tak si uvědomte, že jste v přírodě
 • Taky si uvědomte, že míč se hraje, jak leží a že byste si vůbec nemuseli stěžovat, kdybyste hráli po fairwayi
 • Nezapomeňte, že kvalita hřiště odpovídá ceně green fee
 • A jestli chcete hrát v dokonalém světě bez krtinců a nerovných odpališť, kupte si Playstation

Naučte se Proč nemůžete hrát s balónky z Driving Range

 • Za prvé nejsou vaše. Na rangi si je jenom najímáte
 • Jejich kvalita neodpovídá standardu a obíráte se o vzdálenost
 • Budete za blba

Naučte se Nekecat o délce svých drivů

 • Zahráli jste na 350 metrové jamce drive a míček zůstal ležet u stovkového kolíku. To ještě neznamená, že jste zahráli 250 metrů drive.
 • Vaše odpaliště možná bylo posunuto dopředu
 • Nebo neležíte úplně u stovkového kolíku
 • Třeba je jamka z kopce
 • A k tomu je sucho a míček se dlouho kutálel
 • Navíc foukalo zezadu
 • Možná jste bomber, ale možná si jenom fandíte

Andy Werner©2010

2.“ Naučte se zapichovat týčko“ – Co mám dělat, abych se rychle zlepšil?

Naučte se Využívat osobní par k volbě taktiky
 • Je-li váš handicap vysoký, nemáte moc šancí se ke skutečnému paru jamky přiblížit
 • Vaším cílem je překonání osobního paru
 • Máte-li osobní par 8, volte taktiku tak, abyste zahráli 7, ne 5
 • 2 rány z osobního paru si rezervujte na patování a zbytek na hru v poli
 • Rány v poli si rovnoměrně rozpočítejte dle vzdálenosti jamky
 • Jamka má třeba 450 metrů a osobní par 8
 • Zahrajete 4 stometrové rány, jednu příhru a dva paty – máte 7, což je pro vás dobrý výsledek
 • Málo riskujete a přinesete dobré číslo
Naučte se Udělat si cvičný úder
 • Vaše tělo má paměť
 • Osvěžte ji cvičným úderem
 • Jedna cvičná rána je optimum – výrazně zlepšíte úder na čisto a ani nebudete moc zdržovat
Naučte se Jak udělat cvičný úder
 • Nikdy nešvihejte směrem k spoluhráčům.
 • Jste-li v rafu, udělejte si cvičný švih tak, aby nevznikl dojem, že jste hráli ránu naostro a prošvihli jste
 • Udělejte si cvičnou ránu, tak aby podmínky byly co nejpodobnější ráně do míčku (svah, hloubka trávy) 
 • Na odpališti se cvičné údery nedělají, aby se nepoškodilo. Navíc to často zakazují místní pravidla
 • Cvičný úder vám zakazují pravidla v bunkeru a vodní překážce
Naučte se Měřit vzdálenosti
 • Vzdálenost ke greenu nemusíte krokovat
 • Greenkeeper to udělal za vás a místa vzdálená 100, 150 a 200 metrů k přednímu okraji greenu označil červeným, žlutým a bílým kolíkem nebo puntíkem respektive
 • Kolík hledejte na kraji, puntík uprostřed fairwaye
 • Ano, občas se to plete s kolíkem od vody nebo autu
 • s GPS navigací to nepřehánějte, k čemu vám je informace, že k praporku je 89 metru když vaše 8, nebo 9 má rozptyl plus mínus 25 metrů
Naučte se Poznat kde je jamka
 • přesné GPS souřadnice jamky zatím v hodinkách nemáte. Přesto se vám snaží greenkeeper pomoci
 • Na praporkové tyči bývá kromě velkého praporku ještě jeden malý. Jeho pozice ukazuje, kde je jamka. Když je malý praporek vysoko, je jamka za zadním konci, když je nízko, je jamka na předním konci
 • Green někdy může být rozdělen na sektory a jamka se na každém greenu nachází v tom samém sektoru
 • Někdy vám na startér dá lísteček s pozicí jamky v metrech směrem od středu greenu
 • s dalekohledy a GPS hodinkami to zbytečně nepřehánějte
Naučte se Hrát doprostřed greenu
 • Protože vaše plány se od skutečnosti budou patrně lišit
Naučte se Nechat dřevo v garáži
 • Máte-li handicap 54, znamená to, že na paru pět musíte zahrát 8 na osobní par
 • Nepokoušejte se o skopičiny a spočítejte si to
 • Pětkrát sto metrů sedmičkou a dva paty je sedm
 • Zatímco driverem do lesa, první z lesa, druhá z lesa, pětkou do bunkeru, z bunkeru, z druhého bunkeru, chip, ztráta koncentrace a tři paty je deset
Naučte se Pojmenovat zkažené údery
 • Letí rovně pak se točí doleva – hook
 • Letí rovně pak se točí doprava – slice
 • Letí odzačátku doleva – push
 • Letí odzačátku doprava – pull
 • Neletí vůbec – topanec
 • Od hrábí se míček odrazí do lesa, odtud vyskočí na green a veverka ho poponese k jamce – neskutečná haluz
Naučte se Přidat/Ubrat hůl
 • Vyberte hůl podle vzdálenosti, která vám schází ke greenu
 • Pokud fouká mírný vítr (tzv. jednoholový) ve směru vaší hry vemte hůl o jednu kratší
 • Pokud fouká silný vítr (tzv. dvouholový) proti směru vaší hry vemte hůl o dvě delší

 

Naučte se Počítat s větrem
 • Vítr zesílí nedostatky vaších úderů.
 • Krátká rána bude ještě kratší, slice bude ještě zatočenější

Andy Werner©2010

3.“ Naučte se zapichovat týčko“ – Co mám dělat, abych znal svůj výsledek?

Naučte se Co to je Handicap

 • Handicap je počet ran, které obvykle hrajete nad par hřiště
 • Je-li par hřiště 72, váš handicap 40, hrajete většinou kolem 112 ran
 • Platí to i obráceně. Pokud jste při handicapu 40 zahráli 112 ran, znamená to, že jste zahráli par (osobní). 
 • Handicap se počítá z vašich turnajových výsledků
 • Handicap se používá k vyrovnání rozdílů mezi hráči tak, aby spolu mohli soutěžit dobří a horší hráči ve vyrovnané soutěži

Naučte se Počítat handicap (krátká verze)

 • Zjistěte si hrací handicap
 • Vypočtěte si osobní par všech jamek a vyznačte si jej do skorkarty
 • Při hře si zapisujte rány a zároveň stablefordové body podle osobního paru
 • Po hře body sečtěte
 • Máte-li víc než 36 zlepšujete, máte-li méně než 36 zhoršujete nebo vám zůstává handicap stejný

Naučte se Co to je Stableford

 • Stableford je jiný způsob počítání výsledků než na rány
 • Odpouští megakiksy (je jedno jestli na jamce zahrajte 8 nebo 16) a urychluje hru (rány 9 až 16 už hrát nemusíte)
 • Do handicapu 12 se obvykle soutěží ve stablefordu, i handicap se počítá pomocí stablefordu

Naučte se Co to je osobní par

 • Par jamky je norma, na kterou by měl zahrát jamku hráč s handicapem 0
 • Osobní par je norma, na kterou by měl hráč zahrát jamku po zohlednění jeho vlastního handicapu

Naučte se Co to je handicap jamky

 • Každé hřiště má stanovené pořadí obtížnosti jamek
 • Jamka s handicapem 1 je nejtěžší
 • Jamka s handicapem 18 je nejlehčí
 • Obtížnost jamek je stanována při tzv. “normování hřiště” a je zapsána ve skórkartě
 • Handicap jamky může být trošku zavádějící pojem, v angličtině se používá “stroke index”

Naučte se Počítat osobní par

 • Vědět, jaký je váš osobní par je nejdůležitější pro počítání handicapu i volbu herní taktiky
 • Za každou ránu vašeho handicapu máte nárok na zvýšení osobního paru na jamce podle obtížnosti
 • Dělte se zbytkem: váš hrací handicap/18
 • Výsledek = o tolik ran se vám zvýší osobní par na každé jamce
 • Zbytek = na tolika jamkách máte ještě jednu ránu k dobru
 • Rány k dobru (zbytek) přiřaďte k jamkám, které jsou nejtěžší

Naučte se Počítat osobní par pro hráče s handicapem 54,36, 18

 • Při těchto handicapech je dělení beze zbytku
 • Na všech jamkách máte tedy stejný osobní par
 • 54: osobní par = triple bogey
 • 36: osobní par = double bogey
 • 18: osobní par = bogey

Naučte se Počítat osobní par pro hráče s handicapem 50 a 26

 • 50/18 = 2, zbytek 14
 • Na všech jamkách je osobní par alespoň double bogey (dvě nad par)
 • Na 14 nejtěžších jamkách je osobní par ještě o ránu vyšší
 • Takže na jamkách s handicapem 1 – 14 je osobní par triple bogey
 • A na jamkách s handicapem 15-18 je osobní par double bogey
 • 26/18 = 1 zbytek 8
 • Takže na jamkách s handicapem 1 – 8 je osobní par double bogey
 • A na jamkách s handicapem 9-18 je osobní par bogey

Naučte se Počítat stablefordové body

 • Za osobní par na jamce získáváte 2 body (takže když zahrajete hřiště v osobním paru máte 36 bodů)
 • Za ránu nad osobní par získáváte o bod míň (takže jeden)
 • Za dvě a více ran nezískáváte žádný bod (takže je jedno kolik přesně ran to je)
 • Za každou ránu pod osobní par získáte bod navíc (při osobním birdie 3 body, při osobním eaglu 4 body)
 • Nakonec se body sečtou a vítězem je ten, kdo má nejvíc bodů
 • Při tomto počítání je výsledek již očištěn o handicap (je to Netto výsledek)

Naučte se Jak vám spočtou po turnaji nový handicap

 • Váš výsledek se přepočte na stablefordové body
 • Máte-li více než 36 bodů, EGA handicap se vám sníží (tj zlepší)
 • Máte-li 36 bodů EGA handicap vám zůstává
 • Máte-li méně než 36, ale více než 31 bodů – jste v tzv. ochraně a EGA handicap vám také zůstává
 • Máte-li méně než 31 bodů, EGA handicap se vám zvýší (tj zhorší)
 • O kolik se vám handicap zvýší/sníží záleží na handicapové kategorii ve které se nacházíte
 • Na handicapové kategorii také záleží spodní hranice ochrany (čím vyšší handicap tím širší ochrana)

Naučte se Co to je Brutto a Netto výsledek

 • Brutto (“bez vyrovnání”) výsledek je výsledek bez zohlednění handicapu
 • Netto (“s vyrovnáním”) výsledek je výsledek se zohledněním hendikepu
 • Hrát na Brutto je brutální, protože nemáte žádné zvýhodnění

Naučte se rozdíl mezi EGA Handicapem a hracím handicapem

 • EGA handicap je ten handicap, který vidíte na serveru ČGF, je to váš univerzální handicap
 • Hrací handicap se počítá z EGA handicapu a je pro každé hřiště jiný
 • Hrací handicap používáte pro výpočet osobního paru
 • Hrací handicap slouží k vyrovnání rozdílu mezi různě obtížnými hřišti
 • Hrací handicap zjistíte pomocí tabulky, která visí v každé klubovně
 • Když se Vás někdo zeptá, jaký máte handicap, sdělíte mu EGA

Naučte se Rychle počítat skóre

 • Snižte si handicap pod třicet
 • Potom si počítejte výsledek jenom rány, které jste zahrál hůře nebo lépe než bogey nebo par

Andy Werner©2010

4. “Naučte se zapichovat týčko“ – Co mám dělat, aby si nemysleli, že podvádím?

Naučte se Tato základní pravidla

 • Vodní překážka
 • Podélná vodní překážka
 • Hranice hřiště
 • Ztracený míč
 • Nehratelný míč

Naučte se Barvy kolíků

 • Červená – podélná voda, jedna trestná
 • Žlutá – příčná voda, jedna trestná a dropněte tak, aby voda zůstala mezi vámi a jamkou
 • Bílá – out, jedna trestná a odpalujete z původního místa
 • Hnědá – násada od hrábí, míč se hraje jak leží
 • Modrá – půda v opravě, žádná trestná, míč si dropněte na jednu hůl
 • Červená se zeleným proužkem – biotop, jedna trestná, nesmíte do biotopu vstoupit

Naučte se Zásady dropování

 • Nikdy nemůžete spustit míček blíže k jamce než ležel
 • Když dropujete s trestem můžete dropovat na dvě hole
 • Když dropujete bez trestu můžete dropovat na jednu hůl
 • Zdvihněte ruku před sebe do výše ramen a míček spusťte na zem

Naučte se Že si nesmíte upravovat pozici pro odpal

 • Míček se hraje jak leží (už jsme to probírali)
 • Proto není možné nijak upravovat pozici kolem něj
 • Takže nemůžete poskákat trávu za míčem
 • Ani ulomit větev, která vám překáží v nápřahu
 • Můžete oddělat volně ležící předměty (suchou trávu, větev, list) ale tak, abyste nepohnuli míčem

Naučte se Jak hrát z bunkeru

 • V bunkeru nesmíte udělat cvičný úder
 • V bunkeru se nesmíte při zakládání hole dotknout písku

Naučte se Proč se nesmí do biotopu

 • Roste tam chráněná rostlina, kterou by hráči mohli poškodit
 • Žije tam chráněný živočich, kterého by hráči mohli ohrozit
 • Žije tam nebezpečný živočich, který by mohl hráče ohrozit
 • Pro urychlení hry. V místě se nesmí hledat míčky, aby se urychlila hra
 • Dobrý důvod se vždy najde, do biotopu zásadně nevstupujte, můžete obdržet trestnou ránu

Naučte se Co se stane když si trefíte bag

 • Jste jelito a máte jednu trestnou ránu

Naučte se Zapisovat skóre

 • Na prvním odpališti si ve flightu vyměňte skórkarty se spoluhráči, tak aby každý zapisovat skóre někomu jinému.
 • Zároveň si do skórkarty zapisujte vlastní výsledky
 • Po skončení hry výsledky navzájem zkontrolujte
 • Zkontrolovanou skórkartu musí podepsat hráč i zapisovatel
 • Za špatně vyplněnou skórkartu vás může soutěžní výbor diskvalifikovat

Naučte se Nahlásit jakým míčem hrajete

 • Na odpališti jedničky svým spoluhráčům oznamte jakým míčem hrajete
 • Oznamte značku, číslo a zda má nějaký poznávací znak (logo vaší firmy, čmáranec fixou nebo fotku vašeho oblíbeného politika)
 • Předejdete situaci, kdy hráči budou hrát stejným míčem a nebudou schopni rozlišit, komu který míček patří
 • Vyhnete se podezření, že jste nenašel svůj míček a hrajte nějakým jiným (který tam už ležel, nebo jste ho tam vytrousil z nohavice)
 • Jakým míčem hrajete, byste měl oznámit pokaždé, když původní míček měníte, nebo když původní ztratíte a nahrazujete jiným

Naučte se Jak je to s trefením cizího míčku

 • Situace: vy jste mimo green, váš spoluhráč má míček na greenu. Zahrajete a trefíte spoluhráčův míček.
 • Řešení: Spoluhráčův míček se vrací na původní místo, váš se hraje jak leží, nemáte trestné rány
 • Situace: vy jste na greenu, váš spoluhráč má také míček na greenu. Zahrajete a trefíte spoluhráčův míček.
 • Řešení: Dostáváte trestnou ránu, spoluhráčův míček se vrací na původní místo, a vy pokračujete z místa, kde váš míček zůstal. Je vaší povinností ohlídat si, aby si spoluhráč míček omarkoval, jste li na greenu.
 • Stejný princip platí pro praporkovou tyč. Jste-li na greenu a trefíte ji (lhostejno je-li zapíchnutá v jamce, nebo položená mimo green), máte trestnou ránu. Jste-li mimo green a trefíte ji, nic se neděje.

Naučte se Co to je free drop

 • Někdy si můžete beztrestně dropnout míček
 • Free drop je vždy na jednu hůl od místa, kde vám závada nepřekáží ve hře

Naučte se Kdy můžete získat free drop

 • Tyto úlevy vám přiřkla pravidla R&A, můžete je využít vždy
 • Půda v opravě – modré kolíky
 • Náhodná voda – když je tráva tak mokrá, že když do ní šlápnete, vidíte vodu
 • Míč leží ve vlastním pitchmarku
 • Nora hrabavého zvířete
 • Mraveniště, vosí úl, medvědí brloh
 • Green jiné jamky
 • Tyto úlevy vám mohou a nemusí být poskytnuty, záleží na místních pravidlech
 • Mladé stromky
 • Nepohyblivá závada
 • Cesty, silnice, stavení
 • Elektrické vedení – opakujete ránu 

Naučte se Číst místní pravidla

 • Některé situace nejsou pokryty ve všeobecných pravidlech R&A, ale jejich úprava se liší hřiště od hřiště.
 • Lokální úprava pravidel se nazývá místní pravidla a je vyvěšena v klubovně, nebo vytištěna na skorkartě
 • Místní pravidla upravují nejčastěji pohyblivé a nepohyblivé závady (cesty, mladé stromky), hranice hřiště, jak se zachovat při bouřce nebo telefonování.

Naučte se Hlídat spoluhráče

 • Golf je sport, kde si hráči udělují tresty sami sobě, a kde se většina zápasů obejde bez rozhodčího
 • Nejpřísnějším arbitrem je hráčovo svědomí. Proto je dobré čas od času to spoluhráčovo překontrolovat
 • Navíc pokud podepíšete skórkartu s výsledkem, který není podle pravidel, hrozí diskvalifikace i vám
 • Občas si přepočítejte jeho skóre a dávejte pozor na některé situace
 • Našel svůj míč, když se nikdo nedíval (vytrousil ho z nohavice)
 • Zahrál příliš mnoho cvičných ran v hustém rafu (zahrál luftšlág)
 • Míček těšně neleží v autu (když se nikdo nedíval, trošku si ho posunul)

Andy Werner©2010

« Starší příspěvky

© 2024 The Spirit of the Game.

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑