Zamyšlení nad potřebou zkoušky dovedností pro začínající hráče.

Golf se v koronavirové době mohl hrát jako jeden z prvních sportů. Díky tomu jsme zaznamenali zvýšený zájem začátečníků. Mnoha lidem začala myšlenka začít hrát golf vrtat hlavou.

Paráda. Odpovídali jsme na Faceboku, na stránkách www.bavsegolfem.cz se zvýšila návštěvnost a konec konců lidé se začali i vyptávat osobně. 

Především je zajímaly podmínky vstupu na hřiště. Jak to vlastně je? Musím dělat „zelenou kartu“ u profesionálního trenéra? A existuje vůbec něco takového? ČGF mluví o garantech a osvědčení. Musím mít hendikep, když nechci hrát turnaje? Kdysi jsem byl členem klubu a měl HCP, platí mi ještě? Mohu jít na hřiště? Tyto a podobné otázky se jim honí hlavou, neboť na ně dostávají rozporuplné odpovědi.

Rozhodli jsme se reagovat, lépe je informovat a udělat přehled. Na webu bavsegolfem.cz vznikla přehledná mapa, na kterých hřištích se dá hrát bez jakýchkoliv omezení. Začalo nás zajímat, jak na našich hřištích přistupují k začátečníkům. Na všechna hřiště a do klubů jsme rozeslali jednoduchý dotazník. Odpovědělo nám pouze 40 hřišť, což je 35 % z celkem 112 míst, kde se dá hrát golf. Myšleno tím, že je tam alespoň 6jamková akademie. Výsledky jsou zajímavé.

Náš průzkum ukázal, že na 85 %  hřišť začátečníkovi hru umožní. Jsou pro ně otevřeny akademie nebo devítky a někde i 18 jamek. Začátečník samouk má možnost si hru vyzkoušet. To je skvělá zpráva. Začátečník zpravidla neví, že golf je technicky a konec konců i fyzicky náročná hra. Nechápe, že nejdřív se musí naučit hrát (švihat holí), aby si mohl zahrát. Ale chce si to zkusit. Na lyžích se může prohánět svahem, na lodi sjíždět řeku, tak proč ne golf. Po hře a logickém prozření by chtěl své slabiny odstranit. Jde za trenérem a zde se dozví další postup. Lekci si koupit může. Prozkoušení z dovedností a pravidel, které mu otevírá cestu k základnímu hendikepu, si ale koupit musí. Ano, na 60 %  hřištích vyžadují osvědčení (zelenou kartu) pouze od profesionálního trenéra. A jsme u jedné z bariér rozvoje golfu.

Mám za to, že bezpečnost, plynulost a péče o hřiště je vše, co bychom od nových hráčů měli vyžadovat, a ne u stolku je zkoušet, co dělat, když je například míč zabořený v hraně bunkeru. Není k tomu potřeba žádná zkouška. Stačí asertivní startér, přísný, ale spravedlivý marshal, případně kamarád golfista.

Samozřejmě chápu, že informace, které začátečník může zkouškou získat, se mu hodí, a bylo by ideální, kdyby je před prvním vstupem na hřiště znal a ovládal. Ale to se po absolvování 9 jamek a testu na terase stejně nestane. Začátečník po individuálním absolvování devítky přijde s pokorou za trenérem. Daleko lepší je, když chce, než když musí. Po těchto slovech je jasné, že moje úvaha není namířena proti trenérům. Zelená karta měla své opodstatnění v dobách, kdy hráčů přibývalo po tisících. Pamatuji si doby, kdy na turnaji byla třetina hráčů s hendikepem 36-54. Dnes je jich pár a s tím bychom se na hřištích mohli a měli popasovat. Vždyť nové golfisty potřebujeme. Když už pro nic jiného, tak aby přinesli na hřiště nějaké peníze.

Je jasné, že hřiště si mohou standardy nastavit podle svého. Golf není pouze jeden. Začátečníky bychom mohli přesměrovat na méně frekventované časy, devítky nebo akademie, tam kde není všechno tak přísné a hráčů je na hřišti méně. Ano, začátečníkům se naše pravidla (myšleno nejenom soutěžní, ale všechna okolo) zdají přísná. Ze svého pohledu mají pravdu. Oni je časem pochopí a budou je akceptovat. Jenom jim je prosím nenuťme silou, slovy MUSÍŠ … mít zkoušku na zelenou kartu, chodit k trenérovi, být členem klubu, nosit správné oblečení, mít hendikep, hrát turnaje a podobně. Máme ověřené, že nutnost absolvovat placené kurzy, nota bene zkoušky, je odrazuje. Odstraňme tuto bariéru a dejme jim příležitost. Placená zkouška z pravidel a pohybu na hřišti je brzdou rozvoje golfu. Je třeba si také uvědomit, že mnozí začátečníci ani nemají ambice hrát turnaje, alespoň to není jejich základní pohnutka před prvním vstupem na hřiště.

Stanovisko ČGF je jasné. Zopakuji ho. Osvědčení pro hru na hřišti spolu s doporučeným HCP může vystavit v zásadě jakákoli osoba, které říkáme garant. Viz dokument ČGF z května 2018 Osvědčení pro hru na hřišti Formulář k „osvědčení“. Garantem je zkušený hráč, který má pověření STK klubu. Může to být například profesionální trenér, trenér golfu ČGF, člen STK klubu, ale také hráč s aktivním EGA HCP do 28. ČGF chce vytvořit vhodnější podmínky pro nové golfisty. Nové hráče potřebujeme. Měli bychom je na hřišti akceptovat, poučit je, a především jim poradit. Chce to trochu trpělivosti, jak ze strany marshalů, tak nás, hráčů. Prakticky vzato stačí, aby začátečníci dodržovali 3 zásady: „neubližuj, nenič a nezdržuj“. Golfisté se z nich stanou na hřišti, tak jako z nás, kteří už nějakou dobu hrajeme.

Juraj Werner, středa 3. června 2020

www.cgf.cz