Image golfu. Bude víc golfistů? Budeme mít hráče na tour? Co děti, chtějí golf hrát? 

(úvaha a pár faktů na konci roku)

Dlouhá leta golfová veřejnost sledovala vývoj počtu golfistů. Ozývali se slova, jako úžasné, neuvěřitelné, jak je to možné, že v jiných, postsocialistických zemích se podobný boom neděje. Teď počet členů klesá a ozývají se varovné hlasy. Slyšíme je a není nám to jedno. Stále platí, že golf část populace okouzlil, a bohužel druhá část o nás valné mínění nemá. Nechci zde rozebírat kdo za to může, pouze připomenout, že tato naše image je brzdou dalšího rozvoje.

Napravit image golfu je úkolem funkcionářů ČGF už dávno. Letos jsme to však vzali trochu ze široka, Pozorní zaregistrovali platformu Bav se golfem, (www.bavsegolfem.cz)která má informovat zájemce o možnostech kde, jak a za jakých podmínek se golf dá začít hrát. Pomáháme klubům a majitelům hřišť. Je to i v jejich zájmu. Pak jsou tady média. V tisku se objevilo množství článků, které na golf nahlíželi z té nejlepší stránky. Vyšla 96stránková příloha časopisu TÝDEN, co je doposud unikátní projekt. Některé články v médiích bylo placeným public relations a světe div se, některé redakce zviditelňování golfu zaregistrovali, nechtěli zůstat stranou a začali psát samy o své vůli. Taky sociální sítě ožili golfem a Česká televize vysílala reportáže nejenom z top sportovních akcí. Pokud jste je neviděli, tak je to jenom dobře. Cílili na negolfisty v čase, když jste vy golf hráli.

Ano, český golf se vymanil ze svého uzavřeného světa a obrátil se k negolfistům. Chceme, aby golf hrálo více lidí, aby hřiště byli plnější, fee levnější a tím se tato hra stala i dostupnější. Přejeme si také, abychom mohli sledovat své hráče na světových okruzích. K tomu potřebujeme silnou základnu a dobré trenéry. Švédský trenér, Staffan Johansson, udělal za první rok obrovský kus práce a já jenom doufám, že strhne naše trenéry k podobné systematické a cílevědomé práci.

Letošní úspěch Kláry Spilkové je příslibem. Když jsem před lety říkal, že Klára není produkt české golfové školy, ale statistickým omylem, tak jsem byl za zlého. Dnes musím konstatovat, že Klára tuto situaci využila a tvrdou prací se dostala podstatně dále, než ji pouhá náhoda a talent, mohl vynést. Děti mají vzor a to je dobré.

A propos, děti, bude jich dost? Vloni touto dobou jsme konstatovali, že golf byl schválen jako oficiální volitelný předmět na českých školách. Není to úžasné, že vaše dítě může mít na vysvědčení předmět golf? Musím říct, že tato třešnička na dortu projektu ČGF „Se školou na golf“ se povedla podstatně dříve, než jsme doufali. Synergie zapálených učitelů zabrala a kulaté razítko bylo na světě. Co je ale podstatné, projekt například letos oslovil cca 14.000 dětí, kteří s různou intenzitou golf vyzkoušeli. Někteří jednou při nějaké příležitosti, někteří ho hráli celý rok. Tisícovka z nich staly dokonce novými členy klubů. Řeknete si tak málo? Mne to nepřipadne málo. Po prvé jsou to děti, které ke golfu nepřivedli rodiče. To je velice důležité, neboť do negolfových rodin přinášíme informaci o tom, jaký golf vlastně je. Po druhé. I kdyby ty čísla měla stejnou, nebo mírně stoupající tendenci, tak bychom mohli konstatovat, že každé sté dítě u nás hraje golf a nebo, alespoň s ním bylo seznámeno a tuto dovednost částečně ovládá. Je zaseto. Za 15 let si tento tatínek, nebo maminka na hezké chvilky na golfu vzpomenou, koupí si hole a půjdou hrát. Nebudou se muset učit zcela nové a neznáme pohyby. Prostě vezmou hůl a půjdou si zahrát. Samozřejmě vezmou s sebou i děti. Tak jako naše generace umí bruslit, tak část této generace bude umět švihat holí. Chápu jedno procento, co to je? Vzhledem k tomu, že bylo vydupáno z nuly, tak hodně.

Vraťme se k nadpisu. Více golfistů bude, když je nebudeme vyhánět konvencemi, náročnými podmínkami a vysokými cenami. Hráčku na světové tour už máme a muži se tam pomalu, ale jistě drápou. Chce to větší základnu, dobré trenéry a vůli hráčů samotných. A děti, hrají golf rádi, jen je potřeba je k němu přivést.

Spolu s kluby a hřišti pracujeme na budoucnosti. Je to běh na dlouhou trať, ale vyplatí se. Golf je krásný a vám všem do nového roku přeji Bavte se golfem … a přiveďte k němu další kamarády.

 

:-juraj Werner©2018

Vyšlo v časopise GOLF 12/2018