„První odpaliště“ z časopisu GOLF, 3/2018

 

Dnešní článek je o pár statistikách a co z nich plyne. Na první pohled pro golfové odborníky, manažery hřišť a stratégy. Neznamená to, že by nemohl zaujmout i běžné golfisty, neboť to, jak se golfu u nás daří, se týká všech, zejména našich peněženek. Nebudou-li přibývat noví hráči, budeme muset my ostatní sáhnout hlouběji do kapsy.

Počet členů ČGF vloni poklesl o 606 gofistů. Pro úplnost dodejme, že federace jich celkem eviduje 53 712. Rok předtím, byl úbytek 2 034, takže pokles se zpomalil. Dobrou zprávou je, že evidujeme hráče, kteří sice nejsou členy žádného klubu, přesto všechno hrají. Tomu nasvědčuje i fakt, že počet odehraných kol se celorepublikově mírně zvýšil. Přestává platit, že co golfista to člen federace. To nás ve federaci trochu mrzí, znamená to však, že nejspíše nehrají turnaje, nemají zájem o vedení hendikepu a pravděpodobně se ani nechtějí vázat na jedno hřiště.

V členské základně máme 12% juniorů oproti 8% evropského průměrů. To vypadá dobře. V nových golfových zemích je však právě toho procento vyšší. V rozvinutých zemích procento ve srovnání s námi nehraje roli, neboť například ve Švédsku mají 46 tisíc juniorů oproti našim 6,5 tisícům. Myslím si, že odpověď na věčnou otázku, kdy už budeme mít hráče na evropské PGA túře je tímto zodpovězena.

V rozdělení na muže a ženy se držíme evropského standardu 70 ku 30. Pro zajímavost na Slovensku je to 50:50%. Trochu perlička, nemyslíte?

O 128 na 6 216 klesl také počet turnajů. I když je průměrný počet hráčů na turnaji 32, tak je to neuvěřitelné číslo, nad kterým cizina nevěřícně kroutí hlavou. Kromě silně přesportovnělého náboje českých golfistů a hendikepové modly, bude pravděpodobně silným motivem mnohdy levnější green fee než na běžnou hru.

Statistika nuda je, dá však cenné údaje, se zpívá ve veselé písničce. Ty naše nejsou tak veselé, ale ani tak smutné. Chtělo by to více golfistů. To je jasné. Česká golfová federace letos spustí platformu na podporu získání nových golfistů. Nebude to kampaň, která vytryskne ohromnou silou, zaplaví Česko billboardy, ukáže nějaké vzory a další měsíc už o ní neuslyšíme.

Pokoušíme se na to jít jinou cestou. Osvětou zastřešenou sloganem BAV SE GOLFEM. Základem bude webová stránka, kde zájemci najdou všechny objektivní informace o tom, jak začít hrát golf. To, co bylo roztroušeno na různých místech a mnohdy zahaleno mýty a polopravdami bude popsáno na jednom místě, na tom samém webu.

Informace budou doplněny o konkrétní nabídky klubů a hřišť na dny otevřených dveří, kurzy, možností, jak se stát členy klubu a podobně. Web bude živý, bude stále doplňován a vylepšovaný. Doufám v jeho nekonečnou životnost. ČGF tím vlastně poskytne pořadatelům ohromný reklamní prostor, kde budou moct prezentovat akce vedoucí k zisku nových hráčů. Na tento web budou odkazovat další aktivity sociálních sítích a dalších médiích, včetně televize.

Juraj Werner©2018