... čestnost, bezúhonnost, zdvořilost. Tři slova které charakterizují GOLF.

Archiv rubriky: ČGF – volby 2021

GOLF DIGEST

7 otázek kandidátům na prezidenta ČGF

Dnes už všichni ví, jak volba dopadla. Prezidentem se stal pan janda. Pavel Vidura těsně prohrál. Já prohrál s velkým rozdílem.Nisméně pro volbu vice prezidenta jsem dostal nejvíce hlasů. Děkuji volitelům. Věřím, ŻE vize prezidenta a moje vize půjdou skloubit.

Proč se domníváte, že právě Vy jste vhodným kandidátem na prezidenta ČGF?

Nefantazíruji. Držím se tradic a toho, co je vyzkoušené, ale nebojím se zlepšování, chcete-li inovací. Golf je hra, která má dlouhou tradici, je konzervativní v tom nejlepším smyslu slova. Není to folklór. Na rozdíl od mnohých starých písniček nevyčpěl. Stále má čím překvapit, ale léty prověřené základní postupy jeho organizace, ty, které fungují venku, je dobré ponechat. 

Jsem zastáncem cesty vpřed, aniž by se něco mělo bourat. Revoluce se hodí, když je něco špatně. Český golf na tom není tak špatně. Máme ho správně zorganizovaný, podle standardů vyspělých zemí, kde má golf dlouhou tradici. Je zde federace jako organizátor sportovního golfu na všech úrovních, dále asociace sdružující profesionální golfisty, jak hrající, ale zejména ty učící, majitelé hřišť mají také zájmovou organizaci, pak greenkeepeři a další. Jsou to nezávislé instituce. Vtip je v tom, že se mají potkávat a jednat spolu ve prospěch společného zájmu, a ne jedna druhou ovládat. Centralizace a monopolizace je cesta do pekla, kterou jsme v různých podobách už zažili. V letošní volbě vedení ČGF čelíme této hrozbě.

Že je co zlepšovat? Ale samozřejmě. Toho já se nebojím. Viděl jsem hodně golfových vizionářů a chyby, které nadělali. Prodělečné evropské túry v dobách, kdy jsme měli pár golfistů. Na úroveň golfu, kterou hrajeme, vznikla neadekvátně těžká hřiště. Vysoké vstupní poplatky do klubů. Nějakým způsobem jsme golf zavlekli do osidel handicapu a vytvořili dojem, že turnaj je to, proč golf hrajeme. Tyto chyby se postupně napravují, dostáváme golf do normálu. Nekažme to. Pokud mluvím o kontinuitě, ke které se hlásím, tak tím myslím trpělivost, dlouhodobou práci, inovaci a ne konzervaci toho, co se nám možná nepovedlo.

Jeden z kandidátů, Petr Dědek, z volby nakonec odstoupil. Jak vnímáte jeho krok a co to podle vás znamená pro volbu samotnou?   

Je to škoda. Petr je představitelem určitého, řekněme sportovně businessového myšlenkového směru. Poskytl před volbami příležitost k přemýšlení o tom, jestli tohle není náhodou správná cesta. Považoval jsem letošní kampaň za brainstorming o budoucnosti českého golfu a Petr do toho myšlenkového procesu zapadal. Doufám, že to nenaznačuje jeho ústup z dosavadních golfových aktivit.

Jmenujte prosím velmi stručně jeden až tři klíčové body, témata, které jsou součástí Vašeho programu – tedy o co se snažíte, co chcete změnit?

Rozvoj golfu a s tím spojené zvýšení počtu golfistů. To je moje hlavní téma. Není to můj business plán. Dělám to z přesvědčení, neboť golf je skvělý. Mám teorii, že na chování člověka má vliv i sport, který dělá, zejména jeho pravidla. Golf se hraje bez přítomnosti rozhodčího a ve většině případů to funguje. Čím více bude na světě golfistů, kteří tento modus operandi uplatní i v práci a civilním životě, tím bude lépe.

Nicméně: je škoda, že začít hrát golf je u nás zbytečně komplikované a taky drahé. V době překotného boomu jsme zavedli zkoušky, které tehdy měly smysl. Na eventových turnajích byla třetina hráčů s hendikepem mezi 40-54. Teď jsou tam na kanon startu 2-3. S tím si hráči lehce poradí. Není třeba lidi zkoušet.

Zavlekli jsme golf do osidel sportovního šílenství honby za handicapem. Noví hráči to nechápou a bojí se závazku soutěžního golfu. To v jiných sportech není. Podívejme se na tenis. Hrajeme na body, ale pro zábavu. Občas, jednou až dvakrát ročně přijmeme pozvání na turnaj. Tenis je vzorem, kterým se musíme ubírat. Ví to celý svět a dělá to. Že se to někomu nelíbí? To chápu. Ale pokud budeme mít víc hřišť z kategorie mistrovských, luxusních, jedinečných – přesněji pyšnícími se těmito přívlastky v reklamních letácích – než těch normálních, tak se nedivme, že golfistů nepřibývá. Tato klientela není tak početná, aby luxusní hřiště uživila. Potenciál v této cílové skupině je prakticky vyčerpán. 

Stěžujeme si na špatný obraz golfu u veřejnosti, přitom jsme si ho sami udělali. Vyžadujeme zkoušky, poplatky, etiketu, na hřišti skoro šeptáme, na nováčky se koukáme spatra. Nedivme se, že na nás dívají křivě. 

Současně čelíme jinému problému. Golf je na současnou generaci komplikovaný, hraje se dlouho. Trvá relativně delší čas, než nováček zvládne švih tak, aby ho hra bavila. Dnešní digitální generace je zvídavá a chce si něco zkusit. Nejlépe však hned. Golf do této kategorie radovánek nepatří.

Není to tedy jeden klíčový bod, je to komplex problémů, které je třeba řešit. Od začátku jsem kontinuální a mám pocit, že protikandidáti hledají svá témata právě u mne.

 Jak vnímáte názory a postoje prezidentů klubů, vašich volitelů, co si z jejich postřehů a stanovisek odnášíte, jak je vyhodnocujete?  

Ve výboru federace jsem osm let. Zpětných vazeb mám tedy mnoho. Většinou si rozumíme, ale občas narazíme. Budu upřímný a vím, že má odpověď mnohé překvapí. Nevadí… Moje pocity jsou někdy rozporuplné, protože mám dojem, že očekávání některých klubů z činnosti federace jsou neadekvátní. Čekají od federace něco, co nemá a dát jim nemůže. Peníze.

To mě mrzí, neboť tak to nefunguje. Například činnost komise pro marketing a média je ta část komunikace s veřejností, kterou nejde posunout na kluby. Webové stránky, všechny aktivity okolo Bav se golfem, letos seznam.cz, tiskovky, fotografické a grafické práce a samozřejmě mzdy lidí, kteří to dělají. Kdybychom to nedělali a poslali peníze klubům, tak by každý dostal přibližně 20 000 korun. Co je lepší?

Co v tuto chvíli český golf potřebuje nejvíce, co by mu především pomohlo a prospělo?

Jsou to jednoduché věci, nic bombastické. Chybí nám pozitivní pohled na golf a všechno okolo něj. Všech zainteresovaných. Všimli jste si? Většina komentářů začíná tím, že všechno doposud bylo špatně. Pomáhat a přispět k dílu chce málokdo, ale většina ví, že je to špatně. Není to tak, že by pomohl jeden lék. Musíme zkoušet všechno. Je třeba být pozitivní. Ne že autoři jedné strategie nejdříve pomluví tu předešlou a pak začnou dělat prakticky to samé, co kritizovali. To je špatně. Negativní energie je špatná a ta se před volbami ukázala v plné nahotě. Bohužel.

Pak jsou tady další naprosto elementární věcí, které hodně pomáhají. Ví to každý, kdo byl byť na jednom korporátním školení managementu. Vlídná a golfové problematiky znalá recepční, usměvavý startér a asertivní maršál. I o tomhle jsem psal před lety a musím konstatovat, že se to zlepšilo. Je mi však líto, když slyším, jak nedovedeme potenciálnímu golfistovi dát pár cenných rad, jak s golfem začít. Slovíčko „musíš“ se tam objevuje příliš často.

Úspěch, myslím velký úspěch, na sportovním poli by se samozřejmě hodil, ale jak jsem už několikrát říkal, není to samospasitelné. Musí přijít v pravou chvíli na pravém místě a s pravým člověkem. Za ním musí být připraveni následovníci, aby úspěch nebyl ojedinělý a náhodný. Na úspěchu, pod kterým je pyramida systému a jeho výsledků, se už dá stavět. Fandíme Kláře Spilkové, Ondrovi Lieserovi, ale nezapomínejme, že by nebyli, kdyby nebylo jejich předchůdců, kteří jim prošlapávali cestu. Stejně tak jako oni razí cestu dalším. Je to jako horolezecký prvovýstup. Cesta se musí prošlapat, jenom tak je úspěch cenný.

Co v tuto chvíli český golf naopak nepotřebuje?

Nepotřebuje stigma snobského sportu. Nepotřebuje rozepře mezi zainteresovanými stranami. Nepotřebuje další mistrovské hřiště nejvyšší obtížnosti. Nepotřebujeme hřiště se záludnými pastmi a hlubokými roughy.

Který z vašich dvou protikandidátů je vám názorově bližší? A kterého považujete za silnějšího soupeře, většího konkurenta? 

Myslím, že je to jasné, Pavel Vidura. Vyšel z golfového prostředí. Ví co vlastně federace dělá a dělat má. Ale kdo je větší konkurent, je jiná otázka. Pan Janda dělá road show. To na určitou část volitelů asi udělá dojem. Najezdil, jak on říká, tisíce kilometrů. Slibuje, zavazuje se a bohužel i pomlouvá. Dělá to jako ve velké politice a tam jsme smutnými svědky, že to nedopadá dobře. Moje kandidatura byla vedena snahou upozornit a navázat na práci, kterou jsme za poslední dvě volební období udělali. Není toho málo, většina zainteresovaných to dobře ví. Jsou to dobré projekty a byla by škoda je opustit. Já nejezdím a neslibuji, za mnou je kus poctivé práce. Věřte mi.

Pour Féliciter

Už několik let mi můj přítel Rosťa Pospíšil dělá „péefka“. Vždy je to limitovaná série maximálně 35 kusů. Někteří si nevšimnou, že dostali grafický list. Nevadí. Snad je alespoň na chvilku potěším Rosťovým pohledem na golf. Rosťa má totiž mnoho kamarádů. Hodně z nich golf hraje. On ale ne.

Takže Pour Féliciter

Golfové Noviny

Odpovědi na 3 otázky šéfredaktora, Čeňka Lorence v Golfových novinách. Listopad 2020

Proč byste měl být zvolen zrovna vy?

To je dobrá otázka. Předně bych chtěl říct, že mojí hlavní ambicí je pracovat pro golf, kdekoliv, jakkoliv. Proč zrovna já? Znám golf prakticky ze všech úhlů pohledů. Hraji ho více než čtvrt století a prošel jsem si standardními stádii. Od nadšeného začátečníka, až po neúspěšného MID amatéra. Jsem jedním z prvních pořadatelů turnajů u nás. Tato práce mi umožnila poznat mnoho hráčů, jejich motivace a touhy. Ale také poznat, jak fungují hřiště a jak to funguje v zahraničí. Šel jsem dál. Byl jsem tři roky ředitelem na Kaskádě a dva roky vedl Kravaře. No a průběžně jsem členem SR Golf Clubu Brno, v současnosti jako prezident. Sedm let jsem členem výboru ČGF, teď jako viceprezident. Pro úplnost, mým zaměstnáním je pořádání sportovních i jiných eventů. 

Čím bych tedy mohl český golf obohatit? Právě syntézou všech uhlů pohledů na golf, které jsem za ty roky nasbíral. Sleduji názory klubů, majitelů, funkcionářů, hráčů, ale i rekreačních golfistů.

Další důvod je hodně osobní. Jsem ve výboru druhé období. Dovolím si být neskromný. I mou zásluhou se hnulo hodně věcí. Začali jsme aktivně mluvit s hřišti. Tím společným tématem má být platforma Bav se golfem. Projekt Se školou na golf dává příležitost dětem se s golfem seznámit. Školy a kluby nám pomáhají doplnit osnovy. Tento projekt ocení naši nástupci za mnoho let, kdy do klubů přijdou lidé golfem políbeni už v dětství a ne neználci, jako jsme byli my. Golf se nám pomalu daří mediálně prosazovat. To je práce mé Komise pro marketing a média. Určitě registrujete, že sportovní golf má taky skvělé výsledky, jde nahoru.

Podtrženo, sečteno, pokud by na místo prezidenta nekandidoval nikdo z dosavadního výboru, tak bychom zásadně popřeli všechno pozitivní, co jsme dokázali a za co nás konference chválila. To je důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat i na funkci prezidenta ČGF. 

2. Co zásadního chcete provést s českým golfem?

Poslední dobou jsme slýchali, že nechceme žádné revoluce. Rozumím Zdeňkovi Kodejšovi, autoru těchto slov. Golf je tradiční sport, má zaběhané zvyklosti a pravidla a hrát si v našich podmínkách na revolucionáře, když golf ještě stále nemáme tak říkajíc pod kůží je přinejmenším kacířské. Nicméně, doba se mění. Přiznejme si, golf není na řebříčku cool zábavy. Jdeme proti době. Není lehké se ho naučit, vyžaduje čas a taky nějakou korunu. Všichni cítíme, že nějaké změny by to chtělo. Jaké? 

Měnit vnímání golfu u veřejnosti. To je trvalý a nekonečný úkol.  Chtěl bych také pracovat na tom, aby i golfové hřiště bylo pozitivním místem. Ukažme zájemcům nejdříve krásy golfu. Nestrašme je tím, co všechno „musí“. Otevřeme a zpřístupněme se světu. Udělal to tenis, čeká to i golf. Pokud by někdo měl strach, že tím golf ztratí něco ze své fajnovosti, nemusí se bát. Vždy budou hřiště, kde se ty staré (a dobré) věci budou dodržovat. Nemusí to být ale každé. Výjimečnost golfu není v tom, jak vypadáme a jaký máme hendikep. Výjimečnost je někde uvnitř nás. Jak čestně se chováme na hřišti, jak dodržujeme pravidla. 

Pojďme také posunout atmosféru golfu. Hrajme více pro radost ze hry a ne z hendikepu. Začátečníkům vnucujeme turnaje a hendikep. Hendikep není cíl, ale prostředek. Věřte mi, na hřištích bude více spokojenosti a nový golfisté mezi nás půjdou raději. 

Samozřejmě mám více nápadů a cílů. Většina z nich vede právě k tomu, aby byl golf přístupnější a populárnější. Pro jejich dosažení musíme spolupracovat jak s majiteli hřišť, tak PGA. Spolupráce je klíčem. Vede ke zvýšení počtu golfistů, větší sportovní základně a následně k lepším výsledkům na mezinárodní scéně.

3. Jakými jmény se hodláte při své dobrovolné práci obklopit.

Jak z nominací plyne, ve výboru zůstane minimálně 5 osob. Jsou to prima lidé. U dalších kandidátů nemám preference, ale rozhodně ani ne averzi. Vím, že mé plány jsou reálné a v zájmu českého golfu. Jedno jméno ale řeknu. Aleš Libecajt je pro mne alfou a omegou, jak v pozici generálního sekretáře, tak člena výboru.

Program: Udělat golf dostupnější.

Volby ČGF 2021 | Juraj Werner – kandidát na prezidenta.

Publikováno na serveru www.golf.cz | listopad 2020

Golf mě před více než čtvrtstoletím okouzlil okamžitě. Proč? To nemusím golfistům vysvětlovat. Nebavila mě pouze hra samotná, ale i sociální fenomén a atmosféra této hry. Začal jsem tedy pro golf pracovat a vnímat ho z různých úhlů pohledu. Byl jsem jedním z prvních pořadatelů golfových turnajů u nás. První jsem uspořádal „komerční turnaj v pracovní den“ Obava, jestli hráči dorazí, když mají být v práci je dnes naprosto komická. Nicméně „devadesátky“ měli svá specifika, že. Tři roky jsem byl ředitelem na brněnské Kaskádě, kde jsem leta členem správní rady klubu a současně jeho prezidentem. Dva roky jsem vedl Kravaře. Dvě volební období jsem členem výboru ČGF. Momentálně v roli viceprezidenta. Chybí mi tedy pouze pohled špičkového hráče a rozhodčího. Na tyto dvě pozice nemám ani schopnosti, ani ambice. 

Mám však ambici rozvíjet český golf. Dělám to a chtěl bych v tom pokračovat. Nedovedu si představit, že práci a projekty, které jsme poslední roky ve federaci udělali hodíme do koše. Až na pár drobných připomínek byla naše práce hodnocena vesměs kladně. Někdo ze současného výboru by logicky měl kandidovat.  Nepokusit se o to, znamená popřít výsledky dosavadní práce. Někdo by v ní měl pokračovat.

Nejdřív si řekněme, co trápí český golf. Slyším různé výtky, nemáme hráče, muže, na Evropské túře a také, že golfistů ubývá. To první je objektivní fakt, ale možná to nebude dlouho trvat a uvidíme na túře hráče který si účast vybojoval. Možná to bude dříve, než budou například hokejisté Velké Británie ve čtvrtfinále Mistrovství světa. Tento příklad jsem si nevybral náhodou. Tak jako naši kluci umí od dětství bruslit, tak ostrované umí švihat holí. Prostě mají na golfisty zaděláno už v mládí. Tento hendikep se snažíme projektem Se školou na golf vyrovnat a platformou Bav se golfem u dospělých dohnat.

Druhá výtka. Golfisté nepřibývají. No, jak se to vezme. Každý rok se nám členská základna registrovaných golfistů mírně sníží. O pár set, ne tisíce. Letos se to ukazuje na vyrovnanou bilanci, oficiální statistiky letos ještě nevyšly. Už teď však evidujeme skoro 4 tisíce nových registrací, z toho 3 tisíce dospělých. To není špatný výsledek. Chápu, že někteří umřeli, ale na místě je také otázka proč skoro 3.000 golfistů opustilo své kluby? Kde jsou? Hrají? Nezajímá je hra na jednom hřišti a opustili svůj klub? Nezajímá je hendikep? Celou dobu se férově bavíme o unikátních jménech a ne o zdvojených členstvích, neboť by někdo mohl argumentovat snížením počtu dvojitých členství. Takže golfistů přibývá, ale nezvyšuje se registrovaná členská základna. To je rozdíl.

Řešení těchto dvou problémů je mým cílem. Jak to chci dělat rád na konferenci vysvětlím. Teď řeknu pár bodů, o které se chci opírat a vysvětlit souvislosti.

Zvyšování členské základny:

ČGF je především sportovní svaz. Slovo rekreační se ve stanovách objevuje pouze jednou. Jsem však přesvědčen, že pokud je členská základna malá, je podstatně obtížnější talent najít a vychovat z něj špičkového hráče. Dětí musí být více. Dospělých ovšem také, neboť ti golf svou spotřebou živí. Federace tedy musí vytvářet podmínky pro zvyšování počtu golfistů. Samotný nábor je však v rukou hřišť a klubů. Co bych chtěl změnit a zlepšit?

 • Se školou na golf. Projekt dále rozvíjet. To je bezesporu. Víte že prostřednictvím tohoto projektu si více než 13.000 dětí ročně vyzkouší švih golfovou holí a putt do jamky? Uvědomuje si někdo, že za 20 let tyto děti přijdou do klubů a golf pro ně nebude totální neznámá? Že v 35letech se budou učit pohyb který do té doby nikdy nedělali? To je předse fantastické. Pracujeme pro budoucnost.
 • Bav se golfem. Platforma, kterou se nám bohužel nepodařilo nastartovat tak, jak jsme si přáli. Byl jsem a jsem propagátorem myšlenky, že federace musí s majiteli spolupracovat. Trvalo mi 4 roky tuto myšlenku na výboru prosadit. Projekt Bav se golfem měl být testem chuti spolupráce majitelů a jejich manažerů. Všichni se ale učíme a věřím, že právě tento projekt spolupráce společně vylepšíme.
 • Osvěta, nebo moderně Public Relations – obraz golfu k nehrající veřejnosti. Tady nás čeká nekonečná práce, jak s médii, tak povědomím obyvatel. Golf si zaslouží důstojné místo v povědomí české veřejnosti. Věřím, že podstatně větší množství mediálního prostoru, který už teď produkujeme golfisté pozitivně zaregistrovali..
 • Osvěta, směrem k začátečníkům, vysvětlovat jim, že golf je skvělá hra a zábava a že hendikep není cíl, ale prostředek ke srovnávání výsledků. Nestrašit je výdaji a povinnostmi, ale nejdříve je nadchnout hrou samotnou.
 • Odbourat mýtus Zelené karty, což je velice náročný úkol. Bohužel, minimálně v jedné třetině hřišť a klubů se praktikuje. Prokazatelně brzdí příliv začátečníků.
 • Čestnost, bezúhonnost a zdvořilost jsou ty podstatné vlastnosti, které jsou atributem výjimečnosti golfu a golfisty. Není to oblečení, auta, jídelníček ale ani hendikep, jak si někdo představuje.
 • Těsnější spolupráce s PGA, zejména v metodice učení golfu.

Říkáte si, že zatím nic nového. Ano, český golf už nastartoval mnoho projektů a ne všechny byli špatné, ale jednu věc jsme zatím nevyzkoušeli. Být kontinuální a trpěliví. Golf je hra, která jde proti duchu současné doby. Dnes chtějí lidé zábavu, pokud možno teď hned a lehce. Golf není snadné se rychle naučit, hra vyžaduje čas a je dražší než procházka lesem. Kdo vytrvá, nelituje. Toto vysvětluji a chci na tom pracovat dále. Golf by se měl stát běžnou zábavou pro každého koho láká a zajímá. Na tomto místě nemá smysl vysvětlovat proč je to skvělá zábava na celý život. Bohužel naše společnost se k němu obrátila zády. To chci měnit. 

Co potřebujme pro to, abychom dostali více začátečníků na hřiště? Své snažení bych chtěl směřovat tímto směrem:

 • Nestrašme je výdaji, dress codem, povinnými zkouškami, hendikepem, soutěžením 
 • Zaujmeme je.
 • Vychovejme golfové učitele, kteří začátečníky nadchnou, vybaví jednoduchým švihem, který jim umožní objevovat krásy golfu na hřišti, ne drilovat na driving range
 • Važme si golfem políbené a poučené recepční, která neprodávají pouze green fee a „balíčky“, ale začátečníkům i kvalifikovaně a mile poradí. Potřebujeme jich však více.
 • Vychovejme startéry, který zejména začátečníky upozorní na pravidla pohybu a zvláštnosti na hřišti a marshally, který mají autoritu a pohyb a pořádek na hřišti budou spravedlivě vyžadovat. Buďme k nim přísní, ale vlídní.

Sportovní golfu:

 • Plně podporuji angažmá zahraničního trenéra s bohatými zkušenostmi.
 • Chci využívat zkušenosti z úspěšných akademií a škol ve světě a aplikovat je u nás.
 • Lákat české hráče, absolventy těchto akademii, aby své zkušenosti uplatnili u nás.
 • Podporuji Open golf, společné turnaje profesionálů a těch nejlepších amatérů.
 • Více se věnovat mladým talentům v regionech, hledat je už v ranním věku.

Co bych chtěl dělat dále?

 • Jasně stanovit za co členové klubu platí příspěvky České golfové federaci. Ve spolupráci s kluby se zamyslet nad jinou strukturou, případně výběrem.
 • Je třeba shánět peníze i ze soukromého sektoru. Dotace jsou skvělé, ale být závislý na blahovůli vlády, je nebezpečné. 

Vztahy ke třetím stranám:

 • Federace je nezávislá instituce. Sportovní svaz. Kromě toho aktivně pomáhá rozvoji golfu. Tvoří sjednocující prvek subjektů zabývajících se golfem. Slova „nezávislý“ a „sjednocující“ jsou zárukou spravedlivého a správného směrování golfu, neboť právě to je její jediný cíl. Je pojítkem k mezinárodním golfovým institucím.
 • Vztah k majitelům hřišť. S majiteli hřišť máme mnoho styčných bodů. Především si musíme uvědomit, že kluby a hřiště bez sebe nemohou existovat. Jsou jedno tělo. Je však systémově dobré, že jsou oddělené. Kluby na domácím hřišti vytváří společenskou a sportovní nadstavbu, o které by komerčně orientovaný golfový resort v podstatě nemusel mít zájem. O to více si vážím majitele, kteří to dělají. Bav se golfem je můj velký pokus o nastartování nového, aktivního, druhu spolupráce federace a majitelů. 
 • PGA. Už jsem zmiňoval. Je třeba těsnější spojení a spolupráci. Jsou nedělitelnou součástí golfu. Potřebujeme učit začátečníky jednoduché základy, aby mohli na hřiště. To na jedné straně a na druhé chceme vychovat hráče minimálně evropského formátu. Mnohdy se o to pokouší ten samý člověk. Takto to nefunguje. Nelíbí se mi ani monopol vydávání už zmiňovaných Zelených karet.  
 • Určitě je třeba zlepšit diplomacii směrem ke státu, úřadům. Více hlídat připravované zákony. Není to samospasitelné, ale štěstí přeje připraveným.

Pokud by někdo měl chuť ověřit si kontinuitu mých myšlenek a názorů, tak na stránkách www.golfspirit.cznajde mé články z různých golfových médií.

© 2024 The Spirit of the Game.

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑