Na většině hřišť se hráči nemusí prokazovat žádnou dovedností o tom, jak umí golf hrát. Zaplatí a hrají. Svízel je v tom, že hra má své nejenom sportovní, ale i organizační pravidla. Ve zkratce. Hřiště neničím, neubližuji a nezdržuji. Tyto věci by měl začátečník ovládat. Pokud je neovládá, tak si může svou první hru pěkně zkazit.

U koho se to má naučit?U golfisty. Česká golfová federace blíže specifikovala požadavek na vstup začátečníka na hřiště a způsob jakým získat hendikep. Pohyb na hřišti a pravidla se začátečník nemusí učit u profesionálního trenéra.Osvědčení pro hru na hřišti, může vystavit zkušenější klubový hráč, takzvaný garant. Dokonce může i navrhnout s jakým hendikepem by mohl začátečník mezi golfisty vstoupit. To ovšem neznamená, že bez tohoto osvědčení nemůžete na hřiště. Můžete, ale osvědčení vám otevírá cestu k hendikepu a možností hrát turnaje. Hendikep sice není povinná výbava golfisty, ale v každém z nás dříme soutěživý jedinec a touha po zlepšování.

Přísné zkoušky od profesionálních trenérů byli před deseti-patnácti lety nutností. Nových hráčů bylo skoro více než těch, kteří hru na hřišti zvládali, znali pravidla a dokázali hrát 18 jamek za maximálně 5 hodin. Měli jsme sice 56 tisíc golfistů, ale ani ne třetina měla dovednosti na úrovni hráče s hendikepem 18-26. Dnes je situace jiná. Česká golfová federace spolu trenéry, zastoupenými Czech PGA a také Asociací majitelů hřišť věří, že zkušení golfisté novým hráčům rádi poradí a usnadní jim poznat tuto krásnou hru.

Garant (trenér ČGF, zkušený hráč s hendikepem do 28, ale samozřejmě může být i profesionální trenér) bude požadovat po novém hráči základní znalosti pro bezpečný a plynulý pohyb po hřišti. Kandidát musí absolvovat minimálně devět jamek, při kterých prokáže nejenom základní herní dovednosti, ale hlavně znalost pravidel, etikety a bezpečnosti na hřišti. ZDE najdete popis požadavků.

Registraci hráče na serveru ČGF provádí STK příslušného klubu. Hráč následně obdrží hendikep 54, nebo i lepší a pak už může vyrazit hrát i turnaje. Bude současně upozorněn, že ne každý provozovatel musí osvědčení akceptovat, proto bude vhodné se před cestou na konkrétní hřiště informovat.

 

Juraj Werner©2018