Naučte se Co to je Handicap

 • Handicap je počet ran, které obvykle hrajete nad par hřiště
 • Je-li par hřiště 72, váš handicap 40, hrajete většinou kolem 112 ran
 • Platí to i obráceně. Pokud jste při handicapu 40 zahráli 112 ran, znamená to, že jste zahráli par (osobní). 
 • Handicap se počítá z vašich turnajových výsledků
 • Handicap se používá k vyrovnání rozdílů mezi hráči tak, aby spolu mohli soutěžit dobří a horší hráči ve vyrovnané soutěži

Naučte se Počítat handicap (krátká verze)

 • Zjistěte si hrací handicap
 • Vypočtěte si osobní par všech jamek a vyznačte si jej do skorkarty
 • Při hře si zapisujte rány a zároveň stablefordové body podle osobního paru
 • Po hře body sečtěte
 • Máte-li víc než 36 zlepšujete, máte-li méně než 36 zhoršujete nebo vám zůstává handicap stejný

Naučte se Co to je Stableford

 • Stableford je jiný způsob počítání výsledků než na rány
 • Odpouští megakiksy (je jedno jestli na jamce zahrajte 8 nebo 16) a urychluje hru (rány 9 až 16 už hrát nemusíte)
 • Do handicapu 12 se obvykle soutěží ve stablefordu, i handicap se počítá pomocí stablefordu

Naučte se Co to je osobní par

 • Par jamky je norma, na kterou by měl zahrát jamku hráč s handicapem 0
 • Osobní par je norma, na kterou by měl hráč zahrát jamku po zohlednění jeho vlastního handicapu

Naučte se Co to je handicap jamky

 • Každé hřiště má stanovené pořadí obtížnosti jamek
 • Jamka s handicapem 1 je nejtěžší
 • Jamka s handicapem 18 je nejlehčí
 • Obtížnost jamek je stanována při tzv. “normování hřiště” a je zapsána ve skórkartě
 • Handicap jamky může být trošku zavádějící pojem, v angličtině se používá “stroke index”

Naučte se Počítat osobní par

 • Vědět, jaký je váš osobní par je nejdůležitější pro počítání handicapu i volbu herní taktiky
 • Za každou ránu vašeho handicapu máte nárok na zvýšení osobního paru na jamce podle obtížnosti
 • Dělte se zbytkem: váš hrací handicap/18
 • Výsledek = o tolik ran se vám zvýší osobní par na každé jamce
 • Zbytek = na tolika jamkách máte ještě jednu ránu k dobru
 • Rány k dobru (zbytek) přiřaďte k jamkám, které jsou nejtěžší

Naučte se Počítat osobní par pro hráče s handicapem 54,36, 18

 • Při těchto handicapech je dělení beze zbytku
 • Na všech jamkách máte tedy stejný osobní par
 • 54: osobní par = triple bogey
 • 36: osobní par = double bogey
 • 18: osobní par = bogey

Naučte se Počítat osobní par pro hráče s handicapem 50 a 26

 • 50/18 = 2, zbytek 14
 • Na všech jamkách je osobní par alespoň double bogey (dvě nad par)
 • Na 14 nejtěžších jamkách je osobní par ještě o ránu vyšší
 • Takže na jamkách s handicapem 1 – 14 je osobní par triple bogey
 • A na jamkách s handicapem 15-18 je osobní par double bogey
 • 26/18 = 1 zbytek 8
 • Takže na jamkách s handicapem 1 – 8 je osobní par double bogey
 • A na jamkách s handicapem 9-18 je osobní par bogey

Naučte se Počítat stablefordové body

 • Za osobní par na jamce získáváte 2 body (takže když zahrajete hřiště v osobním paru máte 36 bodů)
 • Za ránu nad osobní par získáváte o bod míň (takže jeden)
 • Za dvě a více ran nezískáváte žádný bod (takže je jedno kolik přesně ran to je)
 • Za každou ránu pod osobní par získáte bod navíc (při osobním birdie 3 body, při osobním eaglu 4 body)
 • Nakonec se body sečtou a vítězem je ten, kdo má nejvíc bodů
 • Při tomto počítání je výsledek již očištěn o handicap (je to Netto výsledek)

Naučte se Jak vám spočtou po turnaji nový handicap

 • Váš výsledek se přepočte na stablefordové body
 • Máte-li více než 36 bodů, EGA handicap se vám sníží (tj zlepší)
 • Máte-li 36 bodů EGA handicap vám zůstává
 • Máte-li méně než 36, ale více než 31 bodů – jste v tzv. ochraně a EGA handicap vám také zůstává
 • Máte-li méně než 31 bodů, EGA handicap se vám zvýší (tj zhorší)
 • O kolik se vám handicap zvýší/sníží záleží na handicapové kategorii ve které se nacházíte
 • Na handicapové kategorii také záleží spodní hranice ochrany (čím vyšší handicap tím širší ochrana)

Naučte se Co to je Brutto a Netto výsledek

 • Brutto (“bez vyrovnání”) výsledek je výsledek bez zohlednění handicapu
 • Netto (“s vyrovnáním”) výsledek je výsledek se zohledněním hendikepu
 • Hrát na Brutto je brutální, protože nemáte žádné zvýhodnění

Naučte se rozdíl mezi EGA Handicapem a hracím handicapem

 • EGA handicap je ten handicap, který vidíte na serveru ČGF, je to váš univerzální handicap
 • Hrací handicap se počítá z EGA handicapu a je pro každé hřiště jiný
 • Hrací handicap používáte pro výpočet osobního paru
 • Hrací handicap slouží k vyrovnání rozdílu mezi různě obtížnými hřišti
 • Hrací handicap zjistíte pomocí tabulky, která visí v každé klubovně
 • Když se Vás někdo zeptá, jaký máte handicap, sdělíte mu EGA

Naučte se Rychle počítat skóre

 • Snižte si handicap pod třicet
 • Potom si počítejte výsledek jenom rány, které jste zahrál hůře nebo lépe než bogey nebo par

Andy Werner©2010