Odpovědi na 3 otázky šéfredaktora, Čeňka Lorence v Golfových novinách. Listopad 2020

Proč byste měl být zvolen zrovna vy?

To je dobrá otázka. Předně bych chtěl říct, že mojí hlavní ambicí je pracovat pro golf, kdekoliv, jakkoliv. Proč zrovna já? Znám golf prakticky ze všech úhlů pohledů. Hraji ho více než čtvrt století a prošel jsem si standardními stádii. Od nadšeného začátečníka, až po neúspěšného MID amatéra. Jsem jedním z prvních pořadatelů turnajů u nás. Tato práce mi umožnila poznat mnoho hráčů, jejich motivace a touhy. Ale také poznat, jak fungují hřiště a jak to funguje v zahraničí. Šel jsem dál. Byl jsem tři roky ředitelem na Kaskádě a dva roky vedl Kravaře. No a průběžně jsem členem SR Golf Clubu Brno, v současnosti jako prezident. Sedm let jsem členem výboru ČGF, teď jako viceprezident. Pro úplnost, mým zaměstnáním je pořádání sportovních i jiných eventů. 

Čím bych tedy mohl český golf obohatit? Právě syntézou všech uhlů pohledů na golf, které jsem za ty roky nasbíral. Sleduji názory klubů, majitelů, funkcionářů, hráčů, ale i rekreačních golfistů.

Další důvod je hodně osobní. Jsem ve výboru druhé období. Dovolím si být neskromný. I mou zásluhou se hnulo hodně věcí. Začali jsme aktivně mluvit s hřišti. Tím společným tématem má být platforma Bav se golfem. Projekt Se školou na golf dává příležitost dětem se s golfem seznámit. Školy a kluby nám pomáhají doplnit osnovy. Tento projekt ocení naši nástupci za mnoho let, kdy do klubů přijdou lidé golfem políbeni už v dětství a ne neználci, jako jsme byli my. Golf se nám pomalu daří mediálně prosazovat. To je práce mé Komise pro marketing a média. Určitě registrujete, že sportovní golf má taky skvělé výsledky, jde nahoru.

Podtrženo, sečteno, pokud by na místo prezidenta nekandidoval nikdo z dosavadního výboru, tak bychom zásadně popřeli všechno pozitivní, co jsme dokázali a za co nás konference chválila. To je důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat i na funkci prezidenta ČGF. 

2. Co zásadního chcete provést s českým golfem?

Poslední dobou jsme slýchali, že nechceme žádné revoluce. Rozumím Zdeňkovi Kodejšovi, autoru těchto slov. Golf je tradiční sport, má zaběhané zvyklosti a pravidla a hrát si v našich podmínkách na revolucionáře, když golf ještě stále nemáme tak říkajíc pod kůží je přinejmenším kacířské. Nicméně, doba se mění. Přiznejme si, golf není na řebříčku cool zábavy. Jdeme proti době. Není lehké se ho naučit, vyžaduje čas a taky nějakou korunu. Všichni cítíme, že nějaké změny by to chtělo. Jaké? 

Měnit vnímání golfu u veřejnosti. To je trvalý a nekonečný úkol.  Chtěl bych také pracovat na tom, aby i golfové hřiště bylo pozitivním místem. Ukažme zájemcům nejdříve krásy golfu. Nestrašme je tím, co všechno „musí“. Otevřeme a zpřístupněme se světu. Udělal to tenis, čeká to i golf. Pokud by někdo měl strach, že tím golf ztratí něco ze své fajnovosti, nemusí se bát. Vždy budou hřiště, kde se ty staré (a dobré) věci budou dodržovat. Nemusí to být ale každé. Výjimečnost golfu není v tom, jak vypadáme a jaký máme hendikep. Výjimečnost je někde uvnitř nás. Jak čestně se chováme na hřišti, jak dodržujeme pravidla. 

Pojďme také posunout atmosféru golfu. Hrajme více pro radost ze hry a ne z hendikepu. Začátečníkům vnucujeme turnaje a hendikep. Hendikep není cíl, ale prostředek. Věřte mi, na hřištích bude více spokojenosti a nový golfisté mezi nás půjdou raději. 

Samozřejmě mám více nápadů a cílů. Většina z nich vede právě k tomu, aby byl golf přístupnější a populárnější. Pro jejich dosažení musíme spolupracovat jak s majiteli hřišť, tak PGA. Spolupráce je klíčem. Vede ke zvýšení počtu golfistů, větší sportovní základně a následně k lepším výsledkům na mezinárodní scéně.

3. Jakými jmény se hodláte při své dobrovolné práci obklopit.

Jak z nominací plyne, ve výboru zůstane minimálně 5 osob. Jsou to prima lidé. U dalších kandidátů nemám preference, ale rozhodně ani ne averzi. Vím, že mé plány jsou reálné a v zájmu českého golfu. Jedno jméno ale řeknu. Aleš Libecajt je pro mne alfou a omegou, jak v pozici generálního sekretáře, tak člena výboru.